Z-GR 2014

Okhuijsen ziet af van voorkeurszetel. Boonzaaijer meeste stemmen. D66 mist zesde zetel op haar na.

674

Ingrid Okhuijsen ziet af van haar voorkeurszetel ten gunste van finacieel specialist Scheltinga.  D66 miste op 13 stemmen een zesde zetel. Gerrit Boonzaaijer krijgt op de Heuvelrug de allermeeste stemmen.

Het zoemde al rond op facebook, maar in een persbericht bevestigt Links Heuvelrug -de lijstcombinatie GroenLinks/PvdA- vanmiddag dat de met voorkeurstemmen gekozen Driebergse Ingrid Okhuijsen haar zetel afstaat aan financieel specialist van de fractie Joost Scheltinga. Okhuijsen stond zevende op de Linkse lijst, maar kreeg 207 voorkeurstemmen, waardoor ze net voorbij de voorkeursdrempel (206 stemmen) en voorbij nummer 4 Scheltinga schoof.

Okhuijsen vindt -volgens het persbericht van Links Heuvelrug-  'dat vanwege de keuzes die op ons afkomen, Joosts' ervaring en kennis van financiën in de fractie onmisbaar is.'  Okhuijsen belooft wel aanwezig te blijven in de luwte: 'Ik zal in de fractie mijn inbreng leveren als steunfractielid en word ook lid van een raadscommissie. Ik zal onze achterban laten zien dat ik me ook vanuit die positie kan inzetten voor de gemeenschap’, aldus Ingrid, aldus het persbericht.

Veel voorkeurstemmen kregen ook andere hoog geplaatste vrouwen op de verschillende kieslijsten. Koploper is D66' er Dorien Schults  (3e op de lijst, 728 voorkeurstemmen), een flinke wiellengte voor CDA-er Chantal Broekhuis (2e, 613), en een straatlengte op Wilma Hielema van Groen Links/PvdA (3e, 472), SP' er Lenneke Bolt ( 2e, 458), VVD-er Franca Kerstens (3e, 405) en Gera Hensbergen van de BVH (3e, 402).

Mannen met een grote achterban zijn net als vorige keer de D66' er Wim Hak (3e, 628) en CDA' er Willem van Drie (4e, 415 ). Eerder werd al bekend dat ook Ameronger Tjeerd Veldhuizen (230 voorkeurstemmen) en Leersummer Ron van der Laan (206) met voorkeurstemmen in de gemeenteraad zijn gekozen

Wethouder Verhoef (Groen Links) ontving 199 voorkeurstemmen en liep daarmee op acht stemmen na een voorkeurszetel mis. Ook net naast een voorkeurszetel greep de nummer zes van het CDA: Marina Roelofsen. Zij kreeg 230 stemmen, weliswaar ruim voldoende voor een voorkeurszetel, maar zeven stemmen minder dan de nummer vijf van het CDA: Overberger Teunis Reedijk.

Aftredend wethouder Homan (13e op de VVD-lijst) ontving 87 stemmen, op de vertrekkende wethouder Van Oostrum (lijstduwer met een 32e plaats op D66-lijst) stemden 37 Heuvelruggers.

In aboslute zin de allermeeste stemmen kreeg Gerrit Boonzaaijer met 2372 stemmen (op een SGP-totaal van 2660). Op Rob Jorg stemden 1819 VVD' ers (op een totaal van 4046) op lijsttrekker Prakke 1773 D66' ers (op een totaal van 4503).

Twee raadsleden die via voorkeurstemmen hoopten alsnog de raad in te komen haalden het niet. Baerte de Brey -door de VVD op een onverkiesbare 10e plaats gezet- kreeg de steun van 120 Heuvelruggers, D66' er Weck kreeg uiteindelijk 85 kiezers achter zich.

Het aantal blanco stemmen komt op 65, het aantal ongeldige stemmen op 56. Vijf stembiljetten zijn in het proces zoekgeraakt. UIt de officiele tellingen blijkt overigens dat D66 13 stemmen te weinig kreeg voor een zesde zetel.

De vijf restzetels werden verdeeld naar rato van het gemiddeld aantal stemmen per zetel, inclusief die eventuele restzetel. De vijfde en laatste restzetel ging naar het CDA. De andere restzetels gingen daarvoor al naar respectievelijk VVD, SP,  BVH en GroenLinks/PvdA. Ook de SGP zat met een verschil van ongeveer 50 stemmen dichtbij een vierde zetel.

Maandag komen de negenentwintig nieuwe raadsleden voor het eerst en in het openbaar bijeen, volgens de uitnodiging  van D66 'om afspraken te maken over het bestuur van de gemeente'. Nadat elke fractie eerst zijn eerste zegje heeft gedaan wordt vervolgens gesproken over wie waarover welke afspraken gaat maken, of er een externe begeleider moet worden aangetrokken en in hoeverre de burgemeester in het proces wordt betrokken.