Politiek

Vierde zetel GroenLinks/PvdA voor Scheltinga

(ingezonden door Links Heuvelrug)

Persbericht

Vierde zetel GroenLinks/PvdA voor Scheltinga

Ingrid Okhuijsen uit Driebergen is met voorkeurstemmen gekozen als raadslid voor GroenLinks/PvdA. Zij heeft echter afstand gedaan van haar zetel, zodat Joost Scheltinga wordt benoemd.
Ingrid dankt haar kiezers voor het vertrouwen dat zij in haar stellen. 'Vanwege de keuzes die op ons afkomen, denk ik dat Joosts' ervaring en kennis van financiën in de fractie onmisbaar is. Om voorzieningen in stand te houden hebben we in de komende periode juist op dat gebied alle creativiteit hard nodig. Ik zal in de fractie mijn inbreng leveren als steunfractielid en word ook lid van een raadscommissie. Ik zal onze achterban laten zien dat ik me ook vanuit die positie kan inzetten voor de gemeenschap’, aldus Ingrid.
Fractievoorzitter Hans Nijhof heeft de teleurstelling over het resultaat van de verkiezingen (van zes naar vier zetels) uitgesproken. ‘Het verlies strookt met de landelijke trend, jammer maar waar. Hier hebben we prima mensen als Ingrid Okhuijsen en Joost Scheltinga hard nodig in de fractie en steunfractie. In zware tijden die komen is het alle hens aan dek. Wij zullen ons allen met hart en ziel inzetten de komende raadsperiode’, aldus Nijhof.