Heuvelrug

Nieuwe raad op reis naar consent met vier wethouders; UPDATED

De nieuwe gemeenteraad heeft gisteravond D66-coryfee Bert Bakker aangesteld als informateur. Bakker moet alle acht partijen polsen; of ze mee willen doen aan een nieuw 'raadsbreed' programma met vier wethouders; UPDATED

Nog deze week praat Bakker met alle partijen apart, volgende week maandag komt de gemeenteraad opnieuw bijeen om spijkers met koppen te slaan. Nog voor 1 mei wil Hugo Prakke, fractievoorzitter van Heuvelrugs grootste partij D66, vier nieuwe wethouders aangesteld hebben. Dat mogen ook wethouders zonder politieke kleur zijn. Prakke: 'De hoedjes zijn minder belangrijk'.

 

Prakke luistert, samen met secondant Dorien Schults

Die wethouders geven uitvoering aan een raadsprogramma, met daarin alle onderwerpen waar binnen de gemeenteraad al overeenstemming over bestaat. Volgens Prakke betreft dat driekwart van alle onderwerpen. Die moeten in dat raadsprogramma vastgelegd, zodat er meer ruimte ontstaat voor het debat over het kwart waar de gemeenteraad het niet over eens is.

In Prakke's ideaal wordt dat laatste debat op inhoud gevoerd, waarbij er gestreefd zou moeten worden naar maximale 'consent'. Waar dat eindigen zal kon Prakke niet gemakkelijk illustreren. In elk geval moet het uit zijn met de oude machtspolitiek, waarbij coalitiepartijen elkaar al te vaak de hand boven het hoofd houden zonder het inhoudelijk echt eens te zijn, maar in de hoop hierdoor later het eigen puntje te kunnen scoren.

Informateur van buiten ingevlogen

Het aanstellen van Bert Bakker past in een landelijke trend om bekende informateurs in te vliegen, maar staat op gespannen voet met de lokale verkiezingsprogramma' s, die allemaal het raadplegen van de eigen inwoners sterk benadrukken. Met name D66 pleit bovendien al jarenlang voor het gebruiken van lokale expertise en ondernemers bij het gunnen van gemeentelijke opdrachten.

Prakke zegt Bakker afgelopen weekend al gevraagd te hebben, omdat die zijns gelijke niet kent op de Heuvelrug. 'We hebben iemand nodig die zo objectief mogelijk en zonder vooroordelen te werk gaat,' aldus Prakke. 'Dat had misschien iemand van hier kunnen zijn. Toch denk ik dat iemand met zo'n statuur als Bert Bakker niet te vinden is op de Heuvelrug.'

Bakker zal het niet hoeven doen voor 'wat gehaktballen en een kratje bier' zoals SP-fractieleider Van Geijtenbeek schertste. Volgens Prakke mag Bakker in elk geval niet meer kosten dan er vier jaar geleden uitgegeven is aan een informateur. Navraag bij de griffier leert dat het destijds ging om een bedrag van 'ongeveer tien, of twaalfduizend euro'.

Nijhof overlegt met secondant Waaldijk

Mee op reis naar consent

De zeven andere fracties stelden zich positief, zij het wat afwachtend op. Allemaal zeiden graag mee te gaan op 'deze reis naar wat ons bindt', zoals Prakke het noemde, en waarbij overigens geen rol is weggelegd voor een burgemeester. 'Ik heb de griffier gevraagd te zoeken naar de overeenstemming. Op een gegeven moment stokt dat en gaan we zoeken naar maximale consent.'

VVD-fractievoorzitter Jorg zei zich na de verkiezingsnederlaag graag bescheiden op te stellen, fractieleider Nijhof van Groen Links/PvdA vond de reis 'een mooi klusje voor D66'. Verkiezingswinnaar Boonzaaijer was blij dat het bestuur 'verlegd lijkt te worden van macht naar inhoud', maar bereed daarbij nog wel even zijn stokpaardje dat 'om een trein op het spoor te houden ook dwarsliggers nodig zijn'.

Wat het nieuwe college precies voor opdracht krijgt rond het laatste kwart controversiele onderwerpen is nog onduidelijk. Mogelijk dat er in de eindfase van de formatie alsnog een coalitie wordt gebouwd, Prakke zinspeelde er in elk geval al wel op: 'Moet dat met zijn achten, nou niet per se. Maar liefst wel met zoveel mogelijk.' SP-fractievoorzitter Van Geijtenbeek -de derde winnaar van de verkiezingen- vond dat een kansrijk scenario: 'Dat er na de koffierondjes van Bakker pats boem toch een ouderwetse coalitie is.'

 

Jorg wil zich bescheiden opstellen

UPDATE: Hillridge vroeg Prakke gisteravond per mail met welke opdracht het nieuwe college rond dat laatste kwart controversiele onderwerpen aan het werk moet. Zojuist volgde toch nog een antwoord van Prakke: 'Laat ik een voorbeeld nemen. Ontwikkeling van Landgoed Reehorst door Triodos. Ik denk dat dat in de 20% gaat zitten. Dan is mijn idee dat we aan het college vragen om met een voorstel te komen met 2 of 3 scenario’s en vervolgens de discussie in de raad hebben. In het debat dat dan in de raad plaatsvindt, zien we dan welk scenario een meerderheid gaat krijgen. De coalitieafspraak is dan alleen dat we dit soort onderwerpen op die manier gaan behandelen, en dat we dat niet nu al allemaal gaan dischtspijkeren.