Heuvelrug

Verhuizing gemeentewinkel en kantine ijskast in

De gemeentewinkel blijft voorlopig nog waar die is. Het plan om de balies te verhuizen naar de hal van het cultuurhuis is op de lange baan geschoven, omdat de gemeente geen huurder vindt voor de gemeentewinkel.

Wethouder Homan zegt wel gesprekken te hebben gevoerd met geinteresseerden, maar die verliepen vooralsnog zonder succes: 'Deze gesprekken hebben niet geleid tot het aangaan van een contract. Op dit moment gaat de zoektocht door naar mogelijk geïnteresseerde huurders,' aldus wethouder Homan via e-mail.

Homan en zijn ambtenaren bedachten het plan anderhalfjaar geleden, toen er in het Doornse cultuurhuis ruimte vrijkwam nadat de bibliotheek zich terugtrok naar de marges van de hal. Dat moest de bibliotheek na fikse kortingen op de subsidie, waarvan een groot deel opgaat aan de huur van de hal van het cultuurhuis. Bibliotheekdirecteur Wolterbeek halveerde daarom het aantal vierkante meters in de hal.

Omdat de gemeente vervolgens huurinkomsten misliep, viel er een gat van €70.000 in de begroting. Door de balies van de gemeentewinkel te verplaatsen naar de vrijgekomen ruimte zou de lege gemeentwinkel verhuurd kunnen worden -bedachten Homan en zijn ambtenaren- samen met de bedrijfskantine. Sinds de opening van een bedrijfsrestaurant in het nieuwe gemeentekantoor wordt die kantine nog maar nauwelijks gebruikt.

Februari vorig jaar werd vervolgens ook vast een bedrag van €32.000 gereserveeerd om een projectleider aan te stellen voor de verhuzing. Door het uitblijven van een huurder gaat die verhuizing voorlopig niet door en lijkt de gemeente in eigen staart te hebben gebeten. Het gat van €70.000 is inmiddels structureel als nadeel verwerkt in de begroting, laat de gemeente weten in een toelichting.