Ingezonden

Friestalige theatervoorstelling

PERSBERICHT (ingezonden door Wiger Visser)

Utrechtse Heuvelrug. Op de Heuvelrug, maar ook in de hele regio Utrecht wonen veel Friezen en mensen die hun wortels in Frieslân hebben. In Utrecht en in Zeist zijn er daardoor Friese Verenigingen voor gezellige avonden en uitjes, waarin veel contacten worden onderhouden.
De verenigingen hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de Friestalige theatervoorstelling “De Emigrant” op 5 april 2014 naar Zeist te halen. Een bijzondere voorstelling die op vele plaatsen in Nederland en ook in Canada volle zalen trok. Beide verenigingen denken de Friezen in de provincie Utrecht en daarbuiten met dit optreden een groot plezier te doen.
Fryslân is als een oude liefde. “De Emigrant” – een productie van Pier21 – vertelt het verhaal van een Friese emigrant die ruim vijftig jaar geleden in allerijl de oceaan overstak naar Canada. Hij is nooit weer terug geweest naar Friesland, wilde niet, zag er tegenop en was er misschien wel bang voor. Nu hij gepensioneerd is, maakt hij wel de reis naar zijn “roots” in de Greidhoeke in Friesland. Zijn zoon moet voor het eerst alleen het boerenbedrijf in Canada draaiende houden. Een op alle vlakken confronterend verhaal.
Het stuk heeft in den lande steeds volle zalen getrokken – zie: http://www.de-emigrant.nl/.
U bent van harte welkom op zaterdag 5 april in het Torenlaantheater,Torenlaan 38 te Zeist..
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.15 uur. Entree: € 17,50.
Meer informatie:
Selskip Mei Inoar, 0348-410039;
Selskip Fryslân, 0347 – 320093.

Vriendelijke groet,
Wiger Visser