Ingezonden

Zes vuilniszakken snoeppapiertjes

(ingezonden door Ghita van Bergen)

De Amerongse berg is weer blinkend schoon.

Afgelopen zaterdag is er door scoutinggroep Zuylensteyn en vrijwilligers van supporter van schoon de Amerongse berg schoon geprikt. Na inspirerende woorden van wethouder Tim Verhoef vertrokken 35 kinderen en 10 volwassen al prikkend richting de top van de berg. Met als resultaat zes volle vuilniszakken met snoeppapiertjes, blikjes en ander afval.
Deze schoonmaak actie is de aftrap van de 12 Summits. Een landelijke opruimactie die het komende jaar plaats gaat vinden op de hoogste punten van de 12 provincies. Hiermee wil de organisator, Recycle Valley, op een opvallende manier aandacht vragen voor het zwerfafvalprobleem in Nederland.
Ook in Amerongen zelf werd er flink afval geprikt. Onder leiding van Wim Kimmel is het hele dorp zwerafvalvrij gemaakt.
We willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en hoopt iedereen volgend jaar weer terug te zien.

Meer informatie www.recyclevalley.nl