Gemeente

Gemeente treedt op tegen illegale Overbergse kelders

(ingezonden door gemeente Utrechtse heuvelrug)

Gemeente treedt handhavend op in Overberg tegen bouwen zonder vergunning – Uitvoering vindt plaats in goed overleg met betrokkenen

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 7 juni 2011 vijf lasten onder dwangsom opgelegd in verband met overtredingen van de (ruimtelijke) regelgeving. De overtredingen bestaan uit het bouwen zonder vergunning op recreatieterrein Veenestein in Overberg.

Overtredingen
Op het recreatieterrein Veenestein, aan de Bergweg 18, zijn recreatiewoningen gebouwd die afwijken van de vergunning. Er zijn vijf illegale kelders gebouwd onder de recreatiewoningen. Hiertegen heeft het college opgetreden. De recreatiewoningen zijn nu zo groot dat de kans op permanente bewoning toeneemt.

Hoger beroep
Belanghebbenden hebben in april hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit is op 4 november 2013 behandeld. De Raad van State heeft op 27 november 2013 uitspraak in deze zaak gedaan.
Kort gezegd is als volgt geoordeeld:
Het college heeft op juiste gronden gehandhaafd.
Het college heeft terecht geoordeeld dat er geen sprake is van concreet zicht op legalisatie.
Het handhavend optreden is niet onevenredig of in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Kelders buiten gebruik stellen
Burgemeester Frits Naafs heeft zich ter plekke op de hoogte gesteld van de situatie. Dinsdag 4 maart heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden over het handhavingstraject dat is ingesteld tegen de illegaal gebouwde kelders onder de recreatiewoningen aan de Bergweg 18.

In deze langslepende handhavingszaak is in goed overleg net de betrokkenen een gezamenlijke oplossing gevonden. De afspraak is dat de toegang tot de kelders op vloerniveau van de begane grond wordt dichtgemaakt. Leidend hierin is dat de kelders onomkeerbaar dienen te worden afgesloten waardoor toegang tot de kelders onmogelijk wordt.

Gevolg
De juridische mogelijkheden in deze kwestie zijn voor alle partijen uitgeput. De uitspraak van de Raad van State leidt er toe dat er gevolg aan de last onder dwangsom moet worden gegeven. De bewoners moeten uiterlijk op 12 april 2014 voldoen aan de last en dus de gehele kelder buiten gebruik stellen.
Als hieraan niet wordt voldaan, verbeurt men een dwangsom van € 4.000, – per week met een maximum van € 40.000, -. Deze aanschrijving blijft ook in de (verre) toekomst van kracht. Als later blijkt dat de kelders alsnog in gebruik worden genomen, verbeurt alsnog de volledige dwangsom.