Heuvelrug

Gemeenteraad in straf tempo naar nieuw college

De nieuwe gemeenteraad wil half mei vier nieuwe wethouders beedigd hebben. Een van hen moet de portefeuille personeel en organisatie overnemen van de burgemeester. Welke partijen mogen meedoen aan het nieuwe college blijft tot Koningsdag onduidelijk.

Gisteren rapporteerde D66-informateur Bert Bakker terug naar de nieuwe gemeenteraad. Eind vorige week sprak Bakker ongeveer een uur lang met elk van de acht fracties in de gemeenteraad, met burgemeester Naafs en met 'bruggenbouwer' Erwin Hollestelle. Afgelopen weekend schreef Bakker daarover een rapport, waarvan hij de conclusies gisteren toelichtte.

Informateur Bakker schrijft mee

Bakker schrijft in zijn rapport op de Heuvelrug een 'verfrissende politieke cultuur' te hebben aangetroffen, en bij alle fracties de bereidheid om in 'vruchtbare samenwerking' te besturen, met minder 'politiek gedoe'. 'Daarmee bestaat een uniek momentum om spijkers met koppen te slaan,' aldus Bakker in zijn rapport.

Verder somt Bakker in het rapport met name de bekende overeenkomsten en verschillen tussen de politieke partijen op. Nieuw en opmerkelijk in het rapport is wel de aanbeveling om de portefeuille organisatie en personeel weg te halen bij de burgemeester. Die portefeuille moet gestald worden bij een 'politieke' wethouder omdat 'het gemeentelijk apparaat meer richting moet meekrijgen.'

De eerdere suggestie van D66-fractieleider Prakke om wethouders zonder politiek hoedje te kiezen is verlaten. Volgens Bakker willen de politieke partijen liever wethouders met een politieke kleur, en geen 'zakenkabinet'.

VVD-voorman Jorg doet zijn zegje, SGP-voorman Boonzaijer denkt er het zijne van

Met het oog op de vorming van een coalitie -waarvoor vier partijen nodig zijn- zouden er vier wethouders moeten komen. Deeltijdwethouders worden daarbij niet uitgesloten. De sterke lobby van ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug heeft geresulteerd in de aanbeveling in elk geval een 'ondernemerswethouder' aan te stellen.

De nieuwe wethouders krijgen geen 'dichtgetimmerd' en 'gemillimeterd' pakket opdrachten mee, hooguit een aantal 'funderende afspraken' om 'voorzienbare politieke conflicten te voorkomen'. Op aanraden van Bakker gaat een werkgroep van raadsleden komende week vastleggen over welke onderwerpen alle raadsfracties het eens zijn.

Dat zogenaamde 'raadsprogramma' wordt over twee weken eerst voorgelegd aan de bevolking. Op welke manier de bevolking zijn zegje kan doen werd gisteravond niet duidelijk, behalve dat men daarbij ook 'moderne middelen' wil gebruiken.

CDA-fractie luistert aandachtig toe

Een tweede werkgroep gaat zich buigen over de financiele toestand van de gemeente Utrechtse heuvelrug, die volgens Bakker gekenmerkt wordt door intransparantie en 'de nodige onduidelijkheden' , met name rond leningen en de danig geslonken algemene reserve.

Als verder bespreekpunt noemt Bakker de onzekerheid rond het wegenonderhoud, ook als gevolg van ongedekte toezeggingen, die zijn gedaan over infrastructurele werken aan de Driebergse Hoofdstraat en de Maarsbergse verlengde tunnel.

Jorg discussieert met Geijtenbeek (SP, buiten beeld)

Volgens Bakker moet de gemeenteraad de komende anderhalve maand proberen het 'straffe tempo' er in te houden, om het raadsprogramma nog voor pasen rond te krijgen. De meivakantie zou dan gebruikt kunnen worden om wethouders te screenen, zodat die op de raadsvergadering op 15 of 19 mei beeidigd kunnen worden. Nog voor de zomervakantie moeten die nieuwe wethouders in een zogenaamde 'kadernota' overeenstemming krijgen over de noodzakelijke bezuinigingen.

Tussen pasen en koningsdag mag D66-voorman Prakke kiezen welke partijen mee mogen doen aan de collegeonderhandelingen. Bakker had in zijn gesprekken wel een 'indruk gekregen waar de voorkeuren liggen'. Bakker: 'Je moet ergens afspreken wie er in dat college komt en welke financiele afspraken je maakt. Dat kan best lastig zijn om dat met zijn achten te doen.'

BVH-raadslid Hensbergen waarschuwde daarbij voor blokvorming, zoals die de afgelopen jaren al te regelmatig heeft plaatsgevonden. Liever, zei Hensbergen, maaken we wisselende meerderheden, al naar gelang het onderwerp. ' Waarbij zelfs D66 wel eens buitenspel zou kunnen komen te staan.' 

19.30, 20.30, 21.30 uur: vaste tijd voor het koffierondje