Politiek

Raadsbreed programma een stap dichterbij

(ingezonden door D66)

Raadsbreed programma een stap dichterbij

Een raadsbreed programma lijkt steeds meer haalbaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat bleek tijdens de 2de openbare vergadering op maandag 31 maart. Alle partijen willen zo’n raadsbreed programma nu verder vormgeven en zullen gezamenlijk in twee werkgroepen een openbare consultatie aan alle inwoners op 16 april voorbereiden. Een week later op 24 april kan dan in een 3de openbare vergadering een raadsbreed programma op hoofdlijnen worden afgerond. Vervolgens wordt er gewerkt aan het vormen van een nieuwe college. Doelstelling is om het nieuwe college in de raadsvergadering van 15 mei te installeren.
Informateur Bert Bakker bracht op maandag 31 maart in een 2de openbare vergadering naar aanleiding van de verkiezingsuitslag verslag uit van zijn verkenning tot een ‘stabiele politieke samenwerking zowel in de raad als in een te vormen college’.
Alle partijen waren vol lof over het verslag van de informateur en de wijze waarop hij de standpunten van alle partijen daarin had verwoord. Ook spraken diverse partijen hun sympathie uit over de wijze waarop D66 haar rol als grootste partij invulling gaf, onder meer door niet bij de gesprekken van de informateur met de andere politieke partijen aanwezig te zijn. Dat is nieuw in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Alle partijen zijn van plan het anders te doen dan de afgelopen jaren. Toch was het af en toe nog moeilijk om over controversiële besluiten heen te kijken en zaken in een breder perspectief te zien. Op advies van de informateur Bert Bakker (D66) zal een ‘raadsbrede’ werkgroep (acht raadsleden) de inhoudelijke overeenstemming in beeld brengen als basis voor een raadsbreed programma. Daarbij zal de ‘basis voor het gemeenteakkoord’ van D66 met de aanvullingen van de informateur naar aanleiding van zijn gesprekken met de andere partijen worden gebruikt. Tegelijkertijd zal een financiële werkgroep (ook 8 raadsleden) de financiële kaders voorbereiden. Op het voorstel van Rob Jorg (VVD) om dit eerst aan de inwoners voor te leggen en dan pas te bespreken in de raad werd door iedereen instemmend gereageerd.