Heuvelrug

Zorg over nieuwbouw Roosevelthuis

De provincie is het niet eens met het plan voor een nieuw Hydepark, includief het te slopen Roosevelthuis. Dat gebouw zou wel eens veel groter en drukker kunnen terugkomen.

Dat schrijft de provincie in reactie op het bestemmingsplan Nieuw Hydepark. Kerkkoepel PKN wil het verlieslijdende opleidingshotel op het oude Hydepark -een oud landgoed tussen Doorn en Driebergen- slopen en en er een nieuw, driemaal zo groot conferentiehotel bouwen. In ruil belooft PKN het bestaande zorghotel Roosevelthuis -helemaal achterop het landgoed- te slopen en een deel van die bouwvlek (1400m2) terug te geven aan de natuur.

Maar de PKN wil het grootste deel van de bouwvlek (2100m2) van het oude Roosevelthuis behouden, om daar een nieuw gebouw te kunnen neerzetten. Erg duidelijk is het plan er niet over, maar gesuggereerd is eerder dat dat gebouw verkocht zal worden, waarna PKN met de opbrengst de nieuwe infrastructuur op het landgoed kan betalen.

De provincie is er niet gerust op. Ze vindt de sloop van het Roosvelthuis onvoldoende geborgd, en schrijft dat de gemeente Utrechtse heuvelrug de kaders voor het nieuwe gebouw veel te ruim maakt. Zo zou PKN er ook een gevangenis, crematorium of instelling voor jeugdopvang kunnen bouwen, met een groei van het verkeer en andere negatieve uitstralingseffecten tot gevolg. Volgens de provincie past dat niet in het gebied, onderdeel van natuurcorridor EHS.

Bovendien geeft de gemeente volgens de provincie teveel meters weg. In het ruimste geval zou er een gebouw van drie lagen kunnen terugkeren waar nu de onopvallende geschakelde vakantiebugalowtjes van het Roosvelthuis staan. De provinciebestuurder schrijft in zijn bezwaar dat 'naar mijn opvatting zou er een situatie kunnen ontstaan, waarin aanzienlijk meer bebouwing kan worden gerealiseerd dan onder het huidige planologische regime.'

Naast de provincie heeft ook groenclub Leefbaarheid Doorn (LD) zorgen kenbaar gemaakt over het bestemmingsplan, dat volgens LD de suggestie wekt 'dat het Roosevelthuis in zijn geheel wordt opgepakt en wordt verhuisd naar een nieuwe locatie, met achterlating van een open plek. Dat is natuurlijk niet zo.'

De provincie ziet het nieuwe gebouw graag nu al op papier beperkt tot een kantoor van maximaal 1500m2, maar zover wil de gemeente niet gaan omdat het 'niet ondenkbaar is dat binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar vraag ontstaat naar kantoorruimte. Wij willen dergelijke ontwikkelingen niet op voorhand onmogelijk maken.' Volgens de gemeente zou het nieuwe gebouw 'alleen bij grote uitzondering'  drie bouwlagen kunnen tellen.

De gemeente is wel tegemoet gekomen aan twee andere bezwaren; de Hydeparklaan is geschrapt als toegangsweg van het nieuwe complex, nadat omwonenden daartegen bezwaar maakten. Verder wordt het oppervlak horeca van het nieuwe conferentiehotel beperkt tot 25%, na bezwaren van de provincie dat '30% van de totale vloeroppervlakte voor een dergelijke functie in dit geval een aanzienlijke omvang zal betekenen en het ongewenste risico in zich bergt dat er ook klanten van buitenaf zullen worden getrokken (extra verkeersbewegingen).'

Eind vorig jaar liep ook al een plan spaak om de Leersumse kwekerij Darthuizen te verhuizen naar Flevoland. De bouw van een appartementencomplex of zorghotel zou de verhuizing moeten financieren. De gemeente stond achter dat plan, omdat het een intensief tuinbouwbedrijf plaats zou maken voor een extensief natuurgebied. De provincie vond het nieuwe gebouw van 4300m2 echter veel te groot, waarna de kweker van het plan afzag.