Ingezonden

Bewonersavond De Binder

Persbericht (ingezonden door) De Binder Bindt

Bewonersavond De Binder
Projectgroep De Binder Bindt organiseert op maandagavond 14 april 2014 een bijeenkomst voor alle mensen die in ‘De Binder’ werken. Er zijn vijf officiële ‘bewoners’ van De Binder. Gezamenlijk hebben deze organisaties veertig professionals en een tiental vrijwilligers in dienst. De projectgroep wil van deze mensen weten of zij zich ook zien als het logische hart van De Binder. Aan hen wordt gevraagd hardop mee te dromen over de vormgeving van de verdere toekomst van De Binder.
Bruggenbouwersproject
Het project De Binder Bindt is in november vorig jaar door de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug aangewezen als project om ervaring op te doen met de ‘methode Bruggenbouwers’. Het gaat om een nieuwe manier van omgaan met tegengestelde belangen. Sport- en Cultuurcentrum De Binder in Leersum moet uitgroeien tot een echt dorpshuis, een kloppend hart voor het verenigingsleven in het dorp, zo stelde initiatiefgroep tijdens een Raadsinformatieavond in oktober 2013. Woordvoerder Anne-Marie Zwanink sprak toen over ‘een noodzakelijke bypass’, waarbij de initiatiefgroep graag wilde helpen.
Projectstart
In februari is een projectorganisatie opgezet, waarin gemeente, gemeenteraad, de initiatiefgroep, de beheerder en de Bruggenbouwers participeren. Tegelijk is de projectgroep De Binder Bindt voortvarend van start gegaan met een groot aantal verkennende gesprekken met verschillende organisaties en inwoners van Leersum, gericht op kennismaking en participatie in het proces. En nu is er dan een startbijeenkomst voor de mensen die in de Binder werken.

Verdere plannen
Eind mei komt er ook een bijeenkomst voor alle verenigingen en organisaties die De Binder gebruiken. Er start ook een zoektocht naar mensen die op willen treden als BinderAmbassadeurs. In oktober komt er een dorpsbrede bijeenkomst voor alle inwoners die een steentje bij willen dragen aan de ontwikkeling van De Binder.

Voor meer informatie:
Anne-Marie Zwanink: 0624881429
debinderbindt@gmail.com