Heuvelrug

Hoek Engweg wordt Ontdekkingsreis

De basisscholen Ontdekkingsreis en Dolfijn verhuizen in 2017 mogelijk naar het oude bedrijfsgebouw van taxibedrijf en benzinepomp Hoek, aan de Driebergse Engweg. Het oude gebouw van Dolfijn aan het Jagerspad is voorlopig uit beeld als nieuwbouwlocatie.

De gemeente wil de komende maanden onderzoeken of het het complex van Hoek aan de Engweg -een voormalige veestal, een oud koetshuis en een kleine monumentale woning- geschikt gemaakt kan worden als schoolgebouw voor Ontdekkingsreis en Dolfijn. Met dat plan slaat de gemeente drie klappen ineen: drie monumenten worden gerestaureerd, de twee scholen krijgen eindelijk een nieuw gebouw en de congestie van scholen aan het Jagerspad is voorbij.

De grote schuur, foto Renk Knol

Het complex van Hoek is sinds 2010 in handen van de gemeente, nadat een deel van het bedrijf verhuisde uit de grote schuur en de LPG-distributie in de dorpskern werd verboden. In 2015 jaar verdwijnen ook de benzinepomp en de taxi's. Er was een plan van Heuvelrug Wonen om in het complex appartementen te bouwen, maar dat is van tafel nu de gemeente de panden wil laten ombouwen tot een school 'met meer en een ander ruimtegebruik dan een traditioneel nieuw schoolgebouw'.

Met de herbestemming van het gebouw tot 'bijzondere school' krijgen de drie panden een grondige restauratie, waarbij ook een nieuwe, mogelijk glazen verbinding tussen het hoekhuis en de grote schuur wordt gecreeerd. Het is nog onduidelijk of ook het kleine witte huisje naast de schuur deel uitmaakt van het plan voor de bijzondere school, die waarschijnlijk pas in schooljaar 2017/2018 gereed is.

Het voormalige koetshuis, foto Renk Knol

Jetske van der Greef, directeur van de Ontdekkingsreis, is in elk geval blij met de helderheid die het nieuwe plan haar school biedt. De Ontdekkingsreis is al sinds haar ontstaan -tien jaar geleden als Iederwijs op Landgoed De Horst- op zoek naar een nieuw schoolgebouw om de 'groeiopdracht' tot volwassen school met tweehonderd leerlingen te kunnen accommoderen. 'Ik zie dat hier vaart achter wordt gezet en daar zijn we blij mee. Nu komt er helderheid over waar we naar toe gaan, en welke periode we moeten overbruggen.'

Ook de openbare basisschool Dolfijn -locatie Zuid- zal intrek nemen in de nieuwe school. Tot die tijd verhuizen de twee klassen van Dolfijn-Zuid naar de locatie Noord, aan de Weideblomstraat. Voor de Ontdekkingsreis heeft de gemeente het huurcontract voor het tijdelijk schoolgebouw -een oud vakbondsgebouw tussen Doorn en Driebergen- opengebroken en tegen een lagere prijs voor drie jaar weten te verlengen. Beide scholen zouden eigenlijk dit jaar een nieuw schoolgebouw krijgen, waar de gemeente €1.985.800 voor heeft gereserveerd.

Eerder was sprake van nieuwbouw op de huidige Dolfijnlocatie aan het Jagerspad, of op het voormalig Philadelphia-perceel erachter, ook in handen van de gemeente. Daarvoor kreeg de wethouder de handen echter niet op elkaar, ook niet van de tegenover gelegen school Valkenheuvel, die graag de enige school aan het Jagerspad wil worden, mede vanwege de congestie, die 's ochtends en 's middags vaak leidt tot chaotische taferelen rond de twee scholen.

De nieuwe school aan de Engweg zou volgens de raadsinformatiebrief van de gemeente verder zorgen voor 'spreiding van schoolgebouwen in de dorpskern'. De nieuwe school krijgt ook nieuwbouwwijk Groene Tuinen -met uiteindelijk tweehondervijftig woningen- langs de Lange Dreef als brongebied, mist herbestemming financieel en procedureel mogelijk blijkt. Voor het het haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeente vast €144.890 op tafel gelegd.

Van der Greef houdt daarom nog een klein slagje om de arm: 'We moeten nog veel uitzoeken, samen met de gemeente en de architect. Dingen die ik niet kan overzien, zoals hoe het moet met het verkeer. Maar het is een markant gebouw dat past bij de school, een gebouw waar je groot over kunt dromen. Het is een winwin, voor ons, voor Doflijn-Zuid en voor de Valkenheuvel. Dus hebben we allemaal gezegd: dit willen we.'

Mocht het plan slagen dan kunnen er op de plaats van Dolfijn en Philadelhia aan het Jagerspad woningen gebouwd worden. Met de opbrengst kan de gemeente vervolgens de bouw van de bijzondere school aan de Engweg financieren. Voor het gebouw zelf betaalde de gemeente in 2010 €1.890.000, waarvan het een half miljoen weer terugkreeg uit diverse subsidiepotjes.

Bekijk ook: wethouder wil meer maarsbergertjes, eindelijk nieuwbouw Reviusverzamelschool Dolfijn/Zonheuvel, leerlingprognoses, IHP1, IHPactueel,