Doorn

Bestuur Heuvelrug oneens over varkensstal

000868

De Heuvelrugse gemeenteraad last een extra vergadering in om burgemeester en wethouders te overtuigen de bouw van een Doornse varkensstal tegen te houden. De vraag is hoeveel belastinggeld dat zal kosten.

Het draait om de bouw van een stal voor 895 varkens aan de rustieke Molenweg, net even ten zuiden van Doorn. Omdat de aanvraag valt in de sector biologische varkenshouderij omzeilt de aanvrager de strenge regelgeving in het geextensiveerde agrarische gebied van de Langbroekerwetering. Volgens tegenstanders past het bedrijf daar niet en zal de emissie van fijnstof en de overlast van stank en geluid reiken tot ver in de dorpskern van Doorn. 

Een fors deel van de gemeenteraad denkt dat de stal nog kan worden tegengehouden, maar het vertrouwt het college daarin niet meer. Die raadsleden vinden dat benw te langzaam reageren en veel te weinig doen om te voorkomen dat de stal gebouwd mag worden. In een ingelaste vergadering wil de raad het college komende woensdag daarom overtuigen toch in actie te komen tegen de bouw.

Er is haast geboden, aldus eerder deze maand ook een ingezonden brief van groenclub Leefbaarheid Doorn. Volgens Leefbaarheid Doorn is 'de uitstoot van schadelijke stoffen van de biologische stal zelfs gelijk aan die van een megastal van liefst 18.000 (achttienduizend!) intensief gehouden varkens.' Leefbaarheid Doorn denkt dat de gemeente de schade van een biologische stal zou kunnen beperken door strengere geureisen in de regelgeving vast te leggen. 'Maar tot op heden is een dergelijke verordening niet tot stand gebracht.'

Volgens de gemeente kan de bouw niet meer worden tegengehouden, omdat die past in het bestemmingsplan. 'De vergunning moet verleend worden. Zou de vergunning geweigerd worden, dan zal de gemeente naar verwachting door de rechter gedwongen worden dit besluit te herzien, wat mogelijk een aanzienlijke schadeclaim tot gevolg zal hebben.'

Wel willen burgemeester en wethouders nog 'in gesprek gaan met de aanvrager over de vraag of hij bereid is maatregelen te treffen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zouden wij met initiatiefnemer in gesprek willen gaan om te verkennen of en onder welke voorwaarden met hem afspraken kunnen worden gemaakt over het afzien van de bouw van de stal op deze locatie.'

In de vergadering komende woensdag wil de gemeenteraad ook inzicht in de financiele consequenties van een eventuele schadeclaim, mocht de bouw alsnog worden verboden. 

De luttele bewoners van de Molenweg zorgen al jaren voor veel onrust. Een reeks bestuurlijke missers van het gemeentebestuur van Doorn zorgde begin deze eeuw al voor de bouw van een enorme paardenstal aan het landelijke weggetje, waar boeren en buitenlui de ruimte moeten delen.

Daarna ruzieden een agrarier en diens achterbuurman de afgelopen jaren in een typisch conflict tussen stad en platteland, met soms hoog oplopende conflicten over de bouw van een varkensstal. De stal kwam er uitendelijk toch, zij het kleiner en gevuld met koeien, waarmee de boer enigszins tegemoet kwam aan de bezwaren van zijn achterbuurman.

Vervolgens leek de ruzie te luwen, nadat ook gemeenteraadsleden uit de respectievelijke achterbannen van de ruziemakers -VVD en SGP- kwamen bemiddelen. Totdat bleek dat de agrarier gaande de mediation bezig bleek met nog een stal, ditmaal voor duizend varkens. De boer ontleent het recht op de stal aan een zogenaamde kuilvoerplaat, die ambtenaren vergeten zouden zijn weg te tekenen in het bestemmingsplan.