Schadeclaim varkensstal ‘in de miljoenen’.

Wethouder Verhoef wil niet zeggen hoe hoog een mogelijke schadeclaim zal zijn, mocht de gemeenteraad de bouw van varkensstal verhinderen. Marco Doornenbal, de toekomstig varkensboer, denkt dat het ‘in de miljoenen’ loopt.

 

Eén gedachte over “Schadeclaim varkensstal ‘in de miljoenen’.”

 1. Wethouder Verhoef zegt dat de Gemeente er alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat deze stal er zou komen. Welnu hij vertelt onwaarheden.
  En dat de geurnormen niet kunnen worden aangescherpt omdat de aanvraag al was ingediend, hierbij neemt hij het niet zo nauw met de waarheid.

  Peildatum is 5 september 2013 op die dag werd de aanvraag gepubliceerd tot die tijd had de Gemeente alle gelegenheid om maatregelen te nemen om deze (naar de wethouder nu zelf zegt) deze ongewenste ontwikkeling tegen te houden. Men was al een ½ jaar op de hoogte van de komst een ook duidelijk was dat de Gemeente de instrumenten in handen had om dit te voorkomen.

  Bijgaand chronologisch gerangschikt de E-mailuitwisselingen met de Gemeente.

  Op 5 maart 2013 heeft ondergetekende Marco Koning aangeschreven dat de Gemeente de mogelijkheid had, om deze ongewenste ontwikkeling te voorkomen, de bevoegdheid had krachtens art. 6 van de “Wet Geurhinder en Veehouderij” een verordening op te stellen. Koning reageert met de slappe mededeling dat hij geen expertise heeft en e.e.a. door stuur naar de heer de Leeuw van de Omgevingsdienst Utrecht.
  Grote flauwekul want artikel 6 bevat geen enkele technische inhoud het is gewoon formeel recht hoe de Gemeente een verordening kan opstellen het aantal toegestane geur odeur units kan binnen de bebouwde kom worden teruggebracht van 3,0 naar 0,1 en buiten de bebouwde kom van 14,0 naar 3,0. En hoe de Gemeente de verordening dient te effectueren.

  Op 6 maart 2013 stuurt Matthijs Maat een E-mail naar wethouder Tim Verhoef en deelt mede dat de ontwikkeling kan worden tegengehouden door te verordenen op grond van art. 6 van de “Wet Geurhinder en Veehouderij”. Een kopie van de E-mail naar Marco Koning wordt meegestuurd.
  Verhoef reageert niet op deze E-mail dus stuurt Matthijs Maat opnieuw op 10 januari 2013 wederom een E-mail deze wordt beantwoord op 12 maart 2013 zoals gebruikelijk een reactie met een hoog abstractieniveau m.a.w. hij gaat nergens inhoudelijk op in hetgeen we overigens wel van hem zijn gewend.

  Op 11 april 2013 wordt door ondergetekende een E-mail verstuurd aan alle fractievoorzitters van de politieke groepering in de Gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug (om vigerende redenen niet naar Veldhuizen van het CDA en Boonzaaijer van het SGP). Gewezen wordt op de verordende bevoegdheid die de Gemeenteraad heeft krachtens art. 6 van de “Wet Geurhinder en Veehouderij”.
  Van niemand die aangeschreven is wordt daarna nog iets vernomen.

  Op 5 september 2013 wordt de aanvraag voor de varkensstal door Doornenbal gedaan op dat moment is er sprake van een onomkeerbare situatie.

  Op 16 oktober 2013 stuurt Matthijs Maat een E-mail aan wethouder Tim Verhoef en verwijt hem daarin geen maatregelen te hebben genomen ondanks dat hij ¾ jaar hiervoor uitdrukkelijk op gewezen was.
  Op 24 oktober komt zij reactie hij verdedigd zich ermee dat het afkondigen van een geurverordening geen algemeen belang was, alsof MRC Aardenburg, het Utrechts Landschap alsmede het (stille) Milieu wat geen stem heeft geen algemeen belang zijn.
  Verder stelt hij dat vaststelling van een verordening onbehoorlijk bestuur oplevert t.w. “detournement de pouvoir” ook wel genoemd onzuiverheid van oogmerk of misbruik van bevoegdheid. Grotere onzin dan dit heb ik hem in zijn loopbaan (welke hopelijk niet te lang meer duurt voor deze politieke brekebeen) als wethouder niet horen verkondigen het voornoemd geschetste algemene belang laat wel degelijk een dergelijke verordening toe.
  Het kan niet anders worden gekenschetst als een poging om zijn falen te verhullen.

  Doornenbal claimt inmiddels miljoenen aan schadevergoeding hetgeen volkomen uit de lucht is gegrepen. In de conventionele alsmede biologische varkenshouderijen valt geen droog brood meer te verdienen op grote schaal worden momenteel varkenshouderijen gesloten.
  In een eerdere E-mail heb ik al aangegeven dat Doornenbal nu al een mestoverschot heeft en dat in de toekomst hij alle drijfmest van de varkensstal zal dienen af te voeren naar een verwerkingsinstallatie. Dat dit met hoge kosten gepaard gaat is evident waardoor het rendement van deze bedrijvigheid nog verder onder druk zal komen te staan.
  Je zou ook kunnen stellen dat de Gemeente hem behoed voor een verliesgevende bedrijfsexploitatie.
  De schadevergoeding zou wel eens negatief kunnen zijn m.a.w. de Gemeente krijgt geld van Dopornenbal om deze hem behoed heeft voor een structureel verliesgevende exploitatie.

  Maar nu de Gemeente dankzij wethouder Tim Verhoef zich al in de media in kwetsbare positie heeft laten manoeuvreren met zijn domme uitlatingen nu reukt Doornenbal geld want hij hwwft veel liever heeft dat de stal niet doorgaat maar liever een zak geld beurt welke hij nooit had kunnen verdienen door deze stal te exploiteren.
  Hier geldt weer het aloude gezegde “een boer en een zog (zeug) hebben nooit genog (genoeg)’

  De Gemeente zou eerst maar eens moeten inventariseren of er werkelijk schade wordt geleden en hoeveel maar ze lopen nu al met een grote zak geld te zwaaien.

  Met dank voor uw aandacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *