DoornHeuvelrug

Schadeclaim varkensstal ‘in de miljoenen’.

Wethouder Verhoef wil niet zeggen hoe hoog een mogelijke schadeclaim zal zijn, mocht de gemeenteraad de bouw van varkensstal verhinderen. Marco Doornenbal, de toekomstig varkensboer, denkt dat het ‘in de miljoenen’ loopt.

Woensdag vergadert de gemeenteraad over het al dan niet toelaten van een biologische varkensstal aan de Doornse Molenweg. Weinigen in Doorn zijn daar blij mee, toch valt de bouw van de stal volgens verantwoordelijk wethouder Verhoef volledig binnen de regels. De bouw kan daarom alleen gestopt tegen het risico van een schadeclaim.

Woensdag zal wethouder Verhoef de gemeenteraad informeren over de verwachte hoogte van die schadeclaim, maar in het geheim. ‘Anders laten we wel heel erg in onze kaarten kijken.’ Verhoef denkt dat als dat bedrag openbaar wordt de agrarier informatie in handen krijgt waardoor de claim zou kunnen stijgen. ‘ Het zou niet handig zijn, als de tegenpartij dat ziet.’

Volgens Verhoef is het niet zo dat betrokkenen -de agrarier, zijn juristen- al weten wat zo ongeveer de hoogte van een dergelijke claim is, en de informatie alleen de inwoners van de gemeente -die het bedrag via de belasting zullen moeten ophoesten- wordt onthouden. ‘Nee, dat denk ik niet. Laat ik het er maar op houden dat we het belang van de gemeente zouden schaden, als we dat openbaarmaken.’

Dat de bouw van de stal voorkomen had kunnen worden door strengere geureisen voor het gebied vast te leggen- zoals Leefbaarheid Doorn betoogt- ontkent Verhoef. ‘Dat kun je niet meer doen nadat de aanvraag al is ingediend. Nee, we hebben de aanvraag getoetst aan alle wet- en regelgeving en hebben geconcludeerd dat er geen rechtsgrond is om de vergunning te weigeren.’

Hoewel hij niet blij is met de varkensstal, vindt de wethouder niet dat de gemeente zich heeft laten bedotten door een slimme agrarier -die kennelijk behendiger dan de ambtenaren is omgegaan met de regelgeving. Verhoef: ‘Het was niet de bedoeling een varkensstal mogelijk te maken, met uitzondering van biologische productiemethodes. Het is misschien een beetje zuinig antwoord, maar het wordt een vrij grote stal en daar hebben we niet op aangestuurd.’

 

De kuilvoerplaat waarop de stal gebouwd mag worden. Links erachter de koeienstal, rechts achter de boom het huisje van de achterbuurman

In de miljoenen

Agrarier Marco Doornenbal zelf gaat liever niet op de zaak in voor woensdag, wanneer de gemeenteraad over zijn plan vergadert. Wel laat hij los dat de bouw van de stal niet meer is tegen te houden. Over een eventuele schadeclaim wil Doornenbal niet meer kwijt dan dat die ‘in de miljoenen’ loopt.

Volgens Arnold Korsten van de Utrechtse milieufederatie heeft de gemeente de kwestie over zichzelf afgeroepen door niet gewoon alle varkenshouderijen aan strenge regels te onderwerpen. ‘Het is een erg ongunstige ontwikkeling, want ook een biologische varkenshouderij heeft zijn schaduwzijden,’ aldus Korsten.

Die schaduwzijden zouden zich vooral uiten in stankoverlast. Bij een varkenshouderij waar zeugen biggen werpen is die uitstoot beperkt, in dit  geval gaat het om een vleeshouderij, waar de varkens in zes maanden slachtrijp worden gemaakt. Omdat de biologische varkens buiten mogen lopen is de uitstoot niet af te vangen, waardoor volgens Leefbaarheid Doorn de varkens tot tienmaal zoveel stank en fijnstof zouden uitstoten dan in de gangbare varkenshouderij.

CDA-gemeenteraadslid en veehouder Henk Veldhuizen vindt dat een zwaar overdreven inschatting. ‘Ik heb zelf 850 vleesvarkens in een halve stal, bij Doornenbal zal dat een hele stal zijn, omdat het biologische varkens zijn. Omdat die naar buiten mogen kun je de uitstoot inderdaad niet afvangen, maar een factor tien is onzin. Ik heb gelezen over een factor anderhalf, dat lijkt me realistischer.’

Geur van landbouw hoort erbij

Volgens Veldhuizen zal de gemeente de stal gewoon moeten tolereren, al was het maar alleen om een ondernemer ontwikkelingsmogelijkheden te gunnen. ‘Doornenbal heeft een sterke zaak. Ik weet hoe de regelgeving in elkaar steekt en dan betekent dat soms ontwikkelingen waar we minder blij mee zijn. Dat is het gekke van de consument: op het ene moment moet alles biologsich, op het ander moment mag dat weer niet. Ik denk dan: de geur van de landbouw hoort er bij.’

Bovendien zou Veldhuizen het raar vinden als de gemeente in de buidel moet tasten voor een eventuele schadeclaim: ‘Elk plan levert wel tegenstand op, maar een gemeente kan niet elke keer betalen als iemand gaat piepen. Bovendien hebben we er geen geld voor.’

De mogelijk schadeclaim van Doornenbal is niet de enige die dreigt op de Heuvelrug. Volgende week dinsdag buigt een rechter zich over een schadeclaim van bouwbedrijf Heijmans, die zegt met de toenmalige gemeente Maarn de bouw van een woonwijk te zijn overeengekomen. Omdat rechtsopvolger Heuvelrug die plannen onmogelijk maakte wil Heijmans naar verluidt een bedrag van €12 miljoen als schadevergoeding.

Ook loopt er nog een mediationtraject tussen takelaar Hoogenraad en de gemeente, die een bedrijfsverplaasting van Hoogenraad tot driemaal toe onmogelijk zou hebben gemaakt. Mocht de mediation niet leiden tot een oplossing heeft ook Hoogenraad aangekondigd een schadeclaim in te dienen. Schattingen van die claim schommelen rond  €1,5 miljoen.