Heuvelrug

D66: deze wel, maar niet nog meer megastallen

Morgenavond vergadert de gemeenteraad over de bouw van een omstreden varkensstal aan de Doornse Molenweg, maar de handdoek lijkt al geworpen. D66 wil in elk geval voorkomen dat er nog meer 'megastallen' in de gemeente komen. 'We hebben zitten slapen'.

De bouw van de Molenwegstal lijkt niet meer te vookomen, maar D66-woordvoerder Kamp dient morgenavond wel een motie in met de wens om de bouw van nog meer grootschalige stallen op de Heuvelrug te voorkomen. Kamp: 'We kunnen wel stoer lopen doen van: dit gaan we tegenhouden, maar we moeten eerlijk en reeel zijn en zoiets naar de toekomst toe repareren. Want blijkbaar hebben het college en de raad en de ambtenaren zitten slapen.'

 

De kuilvoerplaat waarop de stal gebouwd wordt

Het gaat morgen om de bouw van een stal voor 895 biologische vleesvarkens aan de Molenweg, net even buiten Doorn, mogelijk geworden door mazen in de wet en onoplettendheid van de ambtenarij. Juist omdat die biologsich is stoot de varkenshouderij volgens tegenstanders veel teveel uit aan stank, fijnstof en lawaai. Volgens voorstanders valt dat allemaal wel mee. 'De geur van landbouw hoort erbij,' aldus CDA-fractievoorzitter Veldhuizen vorige week.

De stal is volgens wethouder Verhoef en de betreffende boer -Marco Doornenbal- juridisch in elk geval niet meer tegen te houden, anders dan tegen de prijs van een forse schadeclaim, die volgens Doornenbal 'in de miljoenen' zou kunnen lopen. D66- sinds kort de grootste partij- wil in elk geval geen extra geld beschikbaar stellen voor de afkoop van de stal. Kamp: 'Handdoek in de ring vind ik wel erg negatief uitgedrukt, maar we moeten de mensen ook niet voor de gek houden.'

Kamp wil morgenavond nog wel proberen om de stal verplaatst te krijgen. 'We steunen de wethouder in zijn streven in gesprek te gaan met Doornenbal, om de overlast te beperken. En misschien dat de stal verplaatst kan worden naar een andere plek, verder van de dorpskern.'

Kamp wil verder 'hardop de vragen stellen'  die maar niet beantwoord worden. 'Ik lees heel veel meningen en maar weinig feiten. Waar hebben we het nu precies over, dat is een terechte vraag. Ik constateer dat alles onder de wettelijke waarden blijft en dat het wel om een grootschalige stal gaat, maar niet om een megastal.' Kamp vindt overigens wel dat de varkensstal op gespannen voet staat met de structuurvisie, waarin het landelijke gebied rond Huis Doorn bedoeld is voor recreatie en toerisme. 'Aan de andere kant willen we allemaal een mooie karbonade op ons bord, dus is enige relativering op zijn plaats.'

 

Vier biologische varkens, op landgoed de Reehorst

Kamp is ook benieuwd 'waar de VVD mee gaat komen', morgenavond. De VVD beloofde kort voor de verkiezingen de stal te zullen tegenhouden, waarmee de partij een groepje dissidenten weer in de armen mocht sluiten. Maar sinds de verkiezingsoverwinning van SP, SGP en D66 is de hegemonie van de Heuvelrugse VVD gebroken. Kamp: 'Ze roepen: dit gaan we voorkomen, terwijl we weten dat dat niet kan. Dat vind ik nou echt oude politiek.'