DoornHeuvelrug

Gemeenteraad gaat nu juist knuffelen met bio-varkens

Het kan verkeren. Boer Doornenbal mag zijn biologische varkensstal gaan bouwen. De gemeenteraad die de varkensstal eerst wilde voorkomen gaat nu knuffelen met de varkens.

Het kostte wel een heftige raadsvergadering, maar uiteindelijk verkruimelde alle verzet tegen de bouw van een biologische stal voor 895 varkens aan de rand van Doorn. Eerst kwam een klein legertje boeren op luide toon inspreken tegen wat zij zagen als pogingen van VVD, BVH en D66 om hun ‘ontwikkelingsruimte’ te beperken, of zoals LTO-woordvoerder Van der Horst het noemde: pogingen om de boeren ‘uit te roken.’

Grootste ergernis van de boeren was nog wel dat de door hen geconstateerde gebrek aan dossierkennis en hoor- en wederhoor. Bij hen was niemand op bezoek geweest, raadsleden schreven desalniettemin moties, volgens de boeren dus op basis van beeldvorming. Het gebruik van het woord megastal zou daarvoor illustratief zijn. ‘Niemand kent precies onze plannen. Een megastal is een stal die acht maal zo groot is en waarin elf maal zoveel dieren zitten als de stal die wij gaan bouwen,’ aldus boer Marco Doornenbal.

 

De plek waar de stal moet komen, hoek Molenweg en Pittesteeg, aan de zuidrand van Doorn

De tegenstanders van de stal roerden zich ook nog even. Volgens Chris Moen van Leefbaarheid Doorn was de ‘ongenadige stankoverlast genoeg reden om de bouw te voorkomen’. Ook kwamen vertegenwoordigers van Militair Revalidatiecentrum Aerdenburgh (MRC) hun zorg uiten over de varkensstal, die ‘mogelijk afbreuk zou doen aan de bijzondere therapeutische facliteiten’ van de instelling. De woorvoerder van MRC moest even later wel toegeven dat ze de plannen niet precies kende. Ook zij was nooit op bezoek geweest bij buurman Doornenbal.

Doornenbal zelf noemde het op zijn beurt ‘de omgekeerde wereld’ dat juist hem overlast wordt verweten: ‘Uw revalidatiecentrum komt steeds verder mijn kant op, en dan gaat u klagen.’ Wethouder Verhoef moest uiteindelijk constateren dat het misschien wel was zoals Christenunie-raadslid Karssen constateerde: ‘Ik denk dat er sprake is van een clash tussen stad en platteland.’

Verhoef beloofde de gemeenteraad nog wel om te kijken of er meer plekken waren die -zoals PvdA/GroenLinks-raadslid Nijhof het noemde- soortgelijk gelazer zou kunnen opleveren. ‘We zullen eerst kijken of er uberhaupt een probleem is, en daarna kijken wat we daar dan mee willen doen.’ Verhoef wilde in dezelfde zin wel vast constateren dat de biologische landbouw meer dan gewoonlijk voorkomt op de Heuvelrug. ‘En daar moeten we blij om zijn, vanwege dierenwelzijn en milieu. Omdat je dat maatschappelijk wil bevorderen.’

Pal achter de boeren stond SGP-raadslid Boonzaaijer. Boonzaaijer zei zich te realiseren dat varkens ‘niet naar lelietjes-van-dalen ruiken’, maar waarschuwde zijn collega-raadsleden zich te laten meeslepen door emotie. ‘Waar hebben we het over; een stal van zes meter hoog, waar tien meter de norm is. En dit bedrijf telt maar 1,1ha, waar 1,5ha de provinciale norm is’.

Meest doortastend was misschien wel SP-raadslid Van Geijtenbeek, die Doornenbal op de man af vroeg of hij de varkens zal gaan ruiken, als hij in de toekomst op de Doornse Dorpsstraat in de lucht snuift. Doornenbal: ‘We hadden vijfhonderd varkens tot twee jaar terug. Dichterbij en zonder luchtwassers. Heeft u ze toen ooit geroken? Nou, dan zult u ze nu ook niet gaan ruiken.’

Daarmee was het gedaan met de oppositie tegen de stal, die de vergunning feitelijk al binnen heeft, nadat Doornenbal onthulde dat een rekening voor de bouwleges al twee weken op zijn bureau ligt. Op voorstel van de vertegenwoordigers van de boerenorganisaties en het CDA komt er bovendien nog een informatieavond, waarop de raadsleden zich mogen laten informeren over de barrieres die zij opwerpen voor de Heuvelrugse boeren.

CDA-woorvoerder Broekhuis zei te hopen dat deze informatieavond zich zal afspelen ‘op locatie’, zodat ze samen met haar collega-raadsleden ‘ns lekker met de biologische varkentjes kon gaan knuffelen. Broekhuis: ‘Ik vond het een leerzame avond. We weten nu in elk geval wat een megastal niet is.’