Driebergen

Buren willen natuurgebied de Woerd nu zelf kopen

De gemeente wil een deel van natuurgebied De Woerd verkopen aan een particulier die er een landgoed wil vestigen. Omwonenden zijn er niet gerust op en willen de tien hectares nu zelf kopen.

Dat schrijft de buurt in een brief aan burgemeester en wethouders. In de brief vraagt de buurt om de verkoop een half jaar te bevriezen. Gedurende dat half jaar wil de buurt de koopsom voor de Woerd inzamelen. De gemeente zelf schatte de waarde van de grond eerder op €150.000 tot €250.000, maar wil de grond verkopen aan de particulier voor €150.000.

Plankaart de Woerd

Het gaat om een een strook van tien hectares net onder de Driebergse Faunalaan, onderdeel van natuurgebied de Woerd. Een deel (5 op de kaart) van de hectares van het gebied diende lang als composteerterrein, waar gemeentelijk groenafval werd omgezet in compost. Na de fusie tot gemeente Heuvelrug werd het in toenemende mate gebruikt als overslagterrein, waar zwaar vrachtverkeer groenafval kwam halen en brengen.

Na acties van buurtbewoners tegen dat vrachtverkeer werd het terrein eind 2011 gesloten. Sindsdien lopen er onderhandelingen om het composteerterrein en de tien hecaters grond bezuiden de Faunalaan over te dragen aan een particulier, Van Arkel, die een deel van het natuurgebied ernaast al in bezit heeft. De particulier is ook al sinds 2007 bezig een woonvergunning te krijgen voor oude schaapskooi De Woerd, die op zijn grond staat.

composteerterrein

Het plan is de tien hectares te verkopen aan de particulier, die het gehele gebied zal omvormen tot landgoed, en in ruil ook het verharde gedeelte van het composteetterrein zal opruimen. Daarmee denkt de gemeente €300.000 saneringskosten te besparen. Dat komt bovenop de jaarlijkse onderhoudskosten (€7315) voor het gebied.

De particulier belooft bovendien op nog eens twee gemeentelijke hectares een speelbos aan te leggen voor de kinderen uit de buurt, en een hondenuitlaatveldje. Onder dat plan zetten in februari bijna tweehonderd buurtbewoners hun handtekening. Een ander deel van de buurt kwam juist in opstand tegen het plan. Met name het recht op de bouw van een beheerderswoning op het te saneren composteerterrein, zette kwaad bloed. Daarnaast krijgt de particulier het recht om zijn schaapskooi te gebruiken als 'recreatief gastenverblijf'.

De Schaapskooi

Schaapskooi, vanaf Rijsenburgselaan, plek voor nieuw toegangsweggetje

In de jongste brief stellen die bewoners nu voor de tien hectares natuurgebied gezamelijk over te nemen, en daarna over te dragen aan een natuurbeschermingsorganisatie. De 'meeste buurtbewoners' zijn volgens de brief 'fel tegen de plannen tot het bouwen van een beheerderswoning in het uiterst kwetsbare (EHS) gebied en tevens 'zeer bezorgd over de mogelijke verkoop aan een projectontwikkelaar', die volgens hen handelt in natuurgebieden 'met een sterk strategische waarde'. De buurtbewoners zeggen 'geen enkel vertrouwen te hebben in een zorgvuldig beheer op korte termijn, laat staan op langere termijn'.

Huidige toegangsweg landgoed Van Arkel

Overigens wil het college ook af van alle andere gemeentelijke bossen en natuur, omdat het bosbeheer en natuuronderhoud niet meer ziet als kerntaak van de gemeente. Die bossen -kleinere percelen bos, meerendeels gelegen rond de Arnhemsebovenweg- wil de gemeente overdragen aan grote natuurbeheerders als Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer. Aan grote opbrengsten wordt hier niet gedacht, wel zou de gemeente er kosten mee besparen. De hoogte van die kostenbesparing is nog niet in kaart gebracht.