Heuvelrug

Column; Heuvelrugse Wittebroodsweken

Het is mooi weer en bijna pasen. De lammetjes dartelen door de wei en de hommeltjes vliegen af en aan. Zelfs vanuit het Doornse gemeentehuis klinken dezer dagen niets dan zoete klanken. Het zijn de wittebroodsweken van de nieuwe gemeenteraad.

In volle eendracht -op twitter helaas ook met eindeloze zelfbevestiging- wordt gewerkt aan een raadsprogramma. 'Het is bij een raadsprogramma de bedoeling dat er eerst gekeken wordt naar de punten waar zoveel mogelijk partijen het over eens kunnen worden. Dat leidt ertoe dat de raad minder afhankelijk wordt van verstikkende tegenstellingen tussen oppositie en coalitie,' lees ik op de groene Heuvelrugwebsite.

Ik heb er een hard hoofd in. Het zal vast prettiger zijn voor de raadsleden, maar voor de buitenwacht is dit gedoe met dat raadsprogramma toch vooral een intern dingetje. De burger wil gewoon dat er goede besluiten genomen worden. En dan draait het niet om dingen waar iedereen het al over eens is, daar waren we het namelijk al over eens. Uiteindelijk draait het er toch om of die winkels zondags wel of niet open mogen, en of dat bedrijventerrein, die groene bank, of die nieuwe school in dat oude gebouw er nu wel of niet komt. Daar verdiep je je dan in als raadslid -dat heet dossierkennis, daar mag trouwens wel een tandje bij de komende vier jaar- daar heb je het dan over, misschien laat je je wel overtuigen van het tegendeel en dan tel je zo tegen tienen samen de knopen en de koppen en dan is het besluit genomen en kunnen we aan de slag.

Maar ik laat me graag verrassen, vanavond is de presentatie van dat raadsprogramma, dus wie weet. Ze moeten wel van goede huize komen, want wat me vandaag bijzonder dwars zit is dat ik voor de zesentwingste achtereenvolgende dag geen antwoord krijg op vragen aan de gemeente. Vragen stellen, dat is mijn beroep, en zonder antwoorden kan ik niet werken. Op papier belooft Heuvelrug antwoorden binnen achtenveertig uur. Dat is al rijkelijk laat in de journalistiek, maar ook die twee dagen worden hier zelden gehaald. Vanmiddag kreeg ik zelfs te horen dat antwoorden op de vragen die ik drie weken geleden al stelde 'vanwege de drukte rondom het raadsprogramma' naar volgende week uitgesteld zijn.

Een van de vragen ging over de kosten van dat gemeenteraad zelf. Wordt er bijvoorbeeld nog een soldijmatiging overwogen, nu we moeten bezuinigen. Verder las ik ergens dat ook ex-raadsleden wachtgeld krijgen, ik wilde graag weten of daar gebruik van gemaakt wordt. En verder wil ik weten hoeveel een van de architecten van dat vermaledijde raadsprogramma, informateur Bert Bakker, eigenlijk heeft gekost. Dat hij niet meer dan 'tien a twaalf duizend euro' mocht kosten wisten we al, nu nog hoe hoog zijn werkelijke factuur was, ook al omdat hij zo omzichtig geprezen werd voor zijn werk, dat hem vier avonden en een deel van het weekend kostte. Toen ik zijn stuk las viel me de kwaliteit niet bijzonder op, volgens mij schrijf je zo'n stuk in een achternamiddag, maar ach, vreemde ogen kunnen dwingen. Zelf wist Bert Bakker me te vertellen dat hij niet het normale tarief zou rekenen, anders zou het wel erg duur worden, gezien de prijzen in de branche. 'Als je ziet wat daar afgetikt wordt.'

Ik zal vanavond wel weer de wind van voren krijgen van D66, omdat ik over geld schrijf. Kreeg ik vorige keer ook. Ik bedrijf niet het goede soort transparantie, kennelijk. Ben trouwens benieuwd of de vertrekkende wethouder er ook is. Zelf heb ik veel plezier aan hem beleefd, maar de goegemeente wat minder. Ergens las ik de omschrijving van hem als een seagull manager. De man heeft zich nu maar in de race gestort voor het landelijke VVD-voorzitterschap. Iedereen bij de concurrerende partijen zit nu stilletjes te gniffelen, in de hoop dat hij zijn partij net zo vertwijfeld achterlaat als ons hier op de Heuvelrug. De hemel in prijzen, het schijnt in de politieke branche gewoon te zijn om slinks van mensen -en hun wachtgeld- af te komen. Ach, de carroussel draait al een tijdje, ben benieuwd welke wethouder die ons ditmaal brengt.