Amerongen

Verkoop Amerongs gemeentekantoor ook teruggedraaid

De verkoop van het voormalige Amerongse gemeentehuis gaat niet door. De Raad van State heeft het bestemmingsplan om er een hotel in te vestigen vernietigd.

Dat meldt de gemeente Heuvelrug in een zogenaamde Raadsinformatiebrief. Omwonenden zijn direct na de verkoop van het pand in 2011 naar de rechter gestapt, omdat het bestemmingsplan dat met de verkoop gepaard gaat niet zou deugen. Volgens de omwonenden is het plan onzorgvuldig voorbereid, niet goed gemotiveerd, berust het niet op evenredige belangenafweging en is het in strijd met goede ruimtelijke ordening.

Zicht op het oude, monumentale dorp van Amerongen

De omwonenden waren met name bezorgd over de toename van autoverkeer, en het gebrek aan parkeerplaatsen rond het hotel. Ook de vestiging van een brasserie in de achtertuin vond in de ogen van de buren geen genade. Naar nu blijkt heeft de Raad van State eind februari al beslist in voordeel van de omwonenden. Met de uitspraak van de rechter is feitelijk ook de verkoopovereenkomst ontbonden.

De koper -Amerongen investments bv- had al eerder om ontbinding van de verkoop verzocht, omdat hij door de rechtszaak maar niet verder kon met zijn plan voor de vestiging van een hotel in het monumentale pand. Bovendien had hij vanwege de vertraging moeite met het vinden van een exploitant, aldus de raadsinformatiebrief, die verhaalt van een aaneenschakeling van fouten, begaan door de Heuvelrugse ambtelijke organisatie.

Zo zou de Raad van State al in augustus 2013 met een tussenvonnis hebben verzocht om aanvullend onderzoek rond het bestemmingsplan, maar is dat verzoek in een la op het gemeentehuis beland, omdat het bij de ambtenaren 'inmiddels bekend was dat de koper de koop wilde ontbinden. Hierbij speelde tevens een rol dat met het uitvoeren van de onderzoeken kosten gemoeid zijn. Deze uitgaven konden achterwege blijven wanneer besloten zou worden om de koopovereenkomst te ontbinden.'

Burgemeester en wethouders waren hiervan niet op de hoogte, schrijft de brief: 'Wij betreuren het verloop van dit proces en de ontstane situatie ten zeerste en hebben inmiddels onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende redenen waarom dit dossier zo verlopen is. De belangrijkste bevindingen hebben betrekking op het ontbreken van een ambtelijk projectleider. Voor de toekomst moet hier lering uit getrokken worden.'

Het huggie, nabij het oude gemeentehuis

Met de ontbinding van het verkoopcontract -het ging om de helft van het oude, monumentale gemeentehuis, de opbrengst was €900.000- is nog altijd geen enkele van de vier oude gemeentehuizen en gemeentewerven daadwerkelijk verkocht. De verkoopopbrengsten zijn nodig om een deel (€7 miljoen) van het nieuwe gemeentekantoor in Doorn (€22,5 miljoen) te financieren, maar de verkoop wil niet erg vlotten.

Eerder werd al de verkoop van het Maarnse gemeentehuis teruggedraaid. In februari wist verantwoordeljk wethouder Homan wel te melden dat een voorlopig koopcontract voor het gemeentekantoor Leersum was verkocht, met een winst van een kwart miljoen, aan een koper die zorgappartementen in het monumentale pand wil vestigen.

Ook meldde Homan een nieuwe koper te hebben gevonden voor het Maarnse gemeentehuis. Dat werd ter elfder ure teruggedraaid door de gemeenteraad, nadat twee insprekers een ontluisterend beeld hadden gegeven van de procedure waarmee de verkoop gepaard was gegaan. Sp-raadslid Van Geijtenbeek suggereerde kort erna dat de gemeenteraad 'beter onder de tafel kon gaan zitten'. 'Want ik geneer me als ik zie wat hier voorbij komt.'