Ingezonden

Carel ter Linden boekhandel Baas

(ingezonden door Boekhandel Baas)

Persbericht: Carel ter Linden geeft lezing bij boekhandel Jacques Baas

Op donderdagavond 8 mei is ds. Carel A. ter Linden te gast bij boekhandel Jacques Baas in Driebergen. De ‘Hofpredikant’ schreef op verzoek van zijn uitgever een boek over wat het geloof voor hem betekent, gericht aan zijn kinderen. De titel: 'Wat doe ik hier in godsnaam?' (uitgeverij Arbeiderspers, € 17,50). Een persoonlijke God komt in zijn geestelijk testament niet meer voor. „Kon ik nou nog maar geloven dat God daarboven woont,” aldus Ter Linden. In de lezing zal de oud-predikant zich nader verklaren en met het publiek in gesprek gaan.
Ook in zijn vorige boeken schreef ds. ter Linden al niet te kunnen geloven in een persoonlijke God: „Op de vraag of ik zo concreet mogelijk wilde opschrijven wat het geloof voor mijzelf betekent, heb ik dan ook aangegeven dat ik daarbij zou willen putten uit voorgaande boeken. Wat ik heb beschreven, is sinds langere tijd mijn overtuiging, zij het dat ik wat verder ben opgeschoven in mijn gedachten. Ik hoop van harte dat dit boek door kerkmensen, maar vooral door niet-gelovigen gelezen zal worden.”

Ter Linden schrijft dat hij zich steeds meer ging herkennen in mensen die niet weten of dit bestaan een hogere bedoeling heeft. „Wij zijn van nature allemaal heidenen die van toeten noch blazen weten. Waarom zijn wij hier? Wij weten het niet. Wij zijn allemaal mensen die moeten ontdekken waar het hier om gaat. Ik ben uiterst geïnspireerd door de antwoorden die het Bijbelse Israël op deze vraag geeft. Dit zijn echter antwoorden uit een andere tijd en cultuur, en daarom zijn ze voor mensen van vandaag niet eenvoudig te begrijpen.”

Mogen we ons nog wel verlaten op God de Almachtige? Ter Linden: „Graag wil ik me op Hem verlaten, maar het woord almachtig vind ik een riskant woord. Als God inderdaad een mens schiep die Hem kan tegenspreken, zijn eigen zin wil doorzetten, gewetenloos is en onbeperkte vrijheid zoekt, riskeerde Hij daarmee heel veel. Het feit dat God een mens schept die bijna god is, maakt dat ik het woord almachtig niet gemakkelijk in de mond neem. Maar ik geloof van harte dat de liefde en trouw van God uiteindelijk opper­machtig zullen blijken.”

De Bijbel spreekt over de zondeval en over de satan. Ter Linden hierover: „Ik begrijp dat de Bijbel in confrontatie met het kwade op een antigod komt. Maar als het om ziekte gaat, zijn we er niet als we zeggen: Satan is de oorzaak. De biochemie heeft een eigen verklaring van ziekte. Ziekte is, schokkend genoeg, met de schepping verweven. Opvallend is tegelijk dat God in de Bijbel aan de kant van de zieke staat, nooit aan de kant van de ziekte.”

Toch is juist het lijden voor hem aanleiding om niet meer in God te geloven: „Ja, in God als Schepper. Ik keer me dus niet zomaar van God af, maar wel van een bepaalde God. Ik zie geen verbinding tussen de God Die we in de Bijbel leren kennen als een werkelijkheid van liefde, trouw en gerechtigheid enerzijds en God als Schepper anderzijds. Dat de ziekte door God zou zijn ingebakken in de schepping, is voor mij ondenkbaar. Voordat de mens ontstond, 200.000 jaar geleden, bestonden er al ziekte en dood.”

Carel Anton ter Linden (Amersfoort, 1933) studeerde rechten en theologie, was enkele jaren legerpredikant en stond vervolgens in de hervormde gemeenten van Hoogvliet en Oegstgeest. Van 1983 tot aan zijn emeritaat in 1999 was hij verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag. In deze tijd leerde hij de koninklijke familie kennen, waarmee hij een goede band kreeg. De predikant zegende de huwelijken in van de kinderen van prinses Beatrix en prins Claus. Daarnaast ging hij voor in verschillende doopdiensten van Oranjes en leidde hij de uitvaartdiensten van prins Claus en prins Bernhard.

De lezing bij boekhandel Jacques Baas, Traaij 4c te Driebergen begint om 20.15 uur. De boekenwinkel en brasserie zijn vanaf 19.45 uur geopend. Toegang 5 euro. Reserveren wordt aanbevolen. Tel: 0343-518571.