Heuvelrug

Nieuwe Aldi klein stapje verder

Supermarkt Aldi mag toch een plan indienen voor de bouw van een nieuwe supermarkt aan de Driebergse Appelgaard. Maar het blijft de vraag of het ooit zo ver komt.

In 2012 verwees de gemeenteraad een plan voor Aldi-nieuwbouw aan de Driebergse parkeerplaats Appelgaard met veel aplomb naar de prullenbak, omdat de 'laagwaardige' supermarkt er niet zou passen. Erbij werd destijds gezegd dat het plan niet meer terug hoefde komen, maar daar kwam de nieuwe gemeenteraad gisteren toch op terug. Het plan zou volgens diverse raadsleden dermate zijn aangepast dat het een nieuwe behandeling waard is.

In dat nieuwe plan -ook alweer bijna een jaar oud- staat een gebouw van bescheidener omvang, met een golvend vegetatiedak en veel glas. Ook is de supermarkt verder in de hoek geplaatst van parkeerplaats Appelgaard, waardoor bezoekers en leveranciers niet meer er omheen -en langs aanpalende achtertuinen- de parkeerplaats rond hoeven rijden, maar het autoverkeer via het bestaande trace de Appelgaard betreedt en weer verlaat.

Het nieuwe plan heeft een groep omwonenden -vijftig bewoners van Nassaulaan en Lindelaan- niet kunnen overtuigen. Woordvoerder Udink zei gister verbaasd te zijn dat het plan toch weer op tafel ligt. Volgens Udink zal ook dit nieuwe plan zorgen voor enorme overlast op het gebied van licht, stank, geluid en veiligheid, met name vanwege een verwachte toename tot 1140 voertuigbewegingen extra per etmaal. 'En dat zijn voornamelijk koopjesjagers van buiten Driebergen die het lokale belang niet dienen. Het zal de uitstraling van ons dorp alleen maar verarmen, tot een soort outlet.'

En toch lijken de kansen voor Aldi ietsje toegenomen. Ondernemersvereniging ODC -twee jaar geleden nog fel gekant tegen het plan- ziet nu ook de voordelen van meer 'traffic' rond winkelstraat Traaij. Raadsleden Nijhof (Groenlinks/PvdA) en Streekstra (BVH) verklaarden in 2012 al niet tegen het plan te zijn geweest, en andere raadsleden noemden het nieuwe plan nu ook 'niet onsympathiek'. Sommigen namen zelfs het woord 'sympathiek' in de mond. Alleen van raadslid Karssen (Christenunie) hoeft het Aldi-plan niet overnieuw beoordeeld te worden: 'Het is duidelijk dat we niet doorslaggevend zijn, maar ik wil wel duidelijk maken dat we hier geen behoefte aan hebben.'

 

Verkoper Johannes met nieuwbouwplan Aldi

Zijns ondanks kunnen de ambtenaren van wethouder Verhoef -of zijn opvolger- de plannen nu opnieuw gaan toetsen aan de gemeentelijke randvoorwaarden, stedenbouwkundige kaders en detailhandelsvisies. Dat zal dan de derde keer zijn, want behalve het eerste Aldi-plan is ook een medisch centrum kandidaat geweest de plaats in te nemen van de oude loods, monument van een vroeger Driebergen. Eigenaar Johannes wil er in elk geval graag van af. Aldi is vooralsnog de hoogste bieder, maar mocht het supermarktplan schipbreuk lijden, dan is er nog een derde partij geinteresseerd, aldus Johannes gisteren.

De omwonenden lieten gisteren wel fijntjes weten de hakken in het zand te blijven zetten, desnoods tot aan de Raad van State toe. Vanwege het ontbreken van deugdelijk onderzoek en alternatieven voor deze bouwlocatie -en ook bijvoorbeeld de vreemde zinsnede in het Aldi-plan dat de verdrievoudiging van het vloeroppervlak niet betekent dat er meer artikelen worden verkocht- zou dat zomaar tot jaren vertraging kunnen lijden.

Maar eerst zal de gemeenteraad nog moeten beslissen of een Aldi waardig genoeg is zich te vestigen in een concentratie van supermarkten en discounters die toch al veel aanloop en drukte veroorzaakt in het oude centrum van Driebergen. Veel gehoord werd gisteravond dan ook het advies aan Aldi te blijven zitten in de bestaande vestiging aan de Traaij, waar de uitbreidingsmogelijkheden recent zijn toegenomen, vanwege de verhuizing van de belendende woonwinkel en de sloop van een voormalig restaurantje daar weer naast.