Heuvelrug

Homan: Triodos moet parkeren op H26

hoofdstraat 26

Triodosbank moet zijn parkeergarage bouwen op snelwegboerderij Hoofdstraat 26. Iets anders kan niet, zegt wethouder Homan van de gemeente Heuvelrug, aan wiens gezag inmiddels wordt getwijfeld.

Homan werd dinsdag aan de tand gevoeld over een brief van Triodosdirecteur Bierman. De bankdirecteur zegt daarin liever af te zien van een plan om auto's van werknemers en gasten van zijn toekomstig hoofdkantoor op landgoed de Reehorst op te bergen in een halfverdiepte parkeergarage op het perceel van Hoofdstraat 26, dat in bezit is van de gemeente Heuvelrug. Wethouder Homan heeft grootse plannen voor de zeven hectares van de voormalige boerderij, gebaseerd op die parkeergarage.

Wethouder Homan informeert de pers over zijn plannen voor snelwegboerderij Hoofdstraat 26

Maar die planvorming verloopt onduidelijk en traag. Volgens Bierman belemmert het geharrewar rond Hoofdstraat 26 de bouw van zijn nieuwe hoofdkantoor, die nu al een jaar achter ligt op schema. 'Verdere vertragingen en onzekerheden met de bijbehorende kosten zijn voor Triodos Bank niet meer te verantwoorden,' aldus Bierman in zijn brief, waarin hij zegt terug te vallen op het oorspronkelijke plan: een parkeerplaats achterop het eigen landgoed. Bierman wordt daarin gesteund door de Heuvelrugse fractie van D66, die nog voor hun verkiezingsoverwinning beloofden Hoofdstraat 26 niet om te toveren in een parkeerplaats.

Maar dat wil wethouder Homan juist wel. Volgens Homan moet Triodos eerst rustig afwachten tot de 'gebiedsvisie' voor het hele stationsgebied officieel is vastgesteld door de gemeenten Zeist en Heuvelrug, in juli. Maar een plaatsje voor een parkeerplaats op eigen landgoed is er volgens Homan in die gebiedsvisie in elk geval niet ingeruimd. Homan vindt dat op het landgoed een 'kwaliteitsslag' moet plaatsvinden, als compensatie voor de 'zware bouwopgave' van het nieuwe hoofdkantoor. En in die kwaliteitsslag past niet het blik van honderden auto's, die moeten maar op de weilanden van de boerderij naast het landgoed. 'Er is geen ruimte op de Reehorst, dus kom je vanzelf op Hoofdstraat 26. Dat is de meest sjieke oplossing,' aldus Homan.

Verbeelding van het nieuwe hoofdkantoor van Triodos, op landgoed de Reehorst

Dat de voorheen warme verhoudingen tussen Homan en Triodos intussen flink bekoeld zijn liet de wethouder ook merken met een sneer in de richting van Bierman en D66. 'Er zijn verkiezingen geweest, kennelijk een moment om te kijken of het toch kan op de manier zoals zij het willen,' aldus Homan, doelend op het plan van Triodos zelf, dat hij 'een parkeerplaats verstopt achter bosjes' noemde. 'Maar dat is niet waar onze raad gelukkig van wordt. Op Hoofdstraat 26 moeten we sowieso parkeerruimte regelen worden voor ongeveer 200 auto's. Dus wat is er tegen om die parkeerruimte te delen met Triodos, dat 450 parkeerplaatsen nodig heeft.' Homan ziet de parkeergarage als financieel fundament van het hele plangebied, en rekenden dat de gemeenteraad voor: 'Dan is een en een twee; een parkeergarage voor zo'n zeshonderd auto's, netjes en keurig weggewerkt. Een en een is in dit geval vier.'

De gemeenteraad zat er met opgetrokken wenkbrauwen bij. D66-raadslid Kamp zei het gevoel te hebben dat het hele project 'als zand tussen onze vingers doorglijdt', en vroeg zich af of er wel wordt gecommuniceerd met Triodos, die als belangrijke investeerder van het gebied gezien wordt. Kamp: 'Dus als die parkeergarage er niet komt, is dan het plan met Triodos van tafel?' Een antwoord daarop kwam er niet.

De gemeenteraadsleden toonden zich bovendien verbaasd dat Homan zo hoog van de toren blaast over het verstoppen van auto' s en blik, en tegelijkertijd voor de Landelijke Politiedienst in hetzelfde gebied gewoon een bovengrondse parkeerplaats laat aanleggen. Christenunie-raadslid Karssen vond dat 'volstrekt niet elegant, en dat is zacht uitgedrukt'. Raadslid Kamp noemde het 'wel heel erg merkwaardig dat er nu ineens auto's bovengronds staan als u zoveel waarde hecht aan dat landgoed.'

SGP-raadslid Boonzaaijer zei het verder ook niet te waarderen als raadslid 'uit de krant' te moeten vernemen dat er een parkeerplaats aangelegd wordt, of nog erger: gewoon te moeten constateren dat er een parkeerplaats ligt. 'Het gaat nu echt alle kanten op, met als resultaat dat je ineens een parkeerplaats naast de oprit ziet liggen, en daar achteraf over wordt geinformeerd. Het is toch onvoorstelbaar, onbegrijpelijk dat je als bestuurder zo omgaat met een gebied waar zo de focus op ligt.'

Volgens wethouder Homan is de politieparkeerplaats 'zeker niet de kwaliteit die we daar wensen, maar het is maar tijdelijk'. Homan kon zich ook nog herinneren dat hij de gemeenteraad had geinformeerd over de aanleg. 'Ik meen u dat in vertrouwelijkheid te hebben meegedeeld. Weliswaar lag het parkeerterrein er toen al.' Op de hamvraag van Boonzaaijer wat de wethouder eigenlijk heeft toegezegd aan Triodos kon Homan wel onomwonden antwoorden: 'Helemaal niets. Want dat kan ik niet zonder u.'

Daarop hield de gemeenteraad de kaken -afgezien van wat binnensmonds gemor- maar op elkaar. In de wandelgangen ging het gemor later verder, om te eindigen in de verzuchting dat het niet de moeite waard is een wethouder naar huis te sturen die nog maar een paar weken wethouder is.

De tijdelijke parkeerplaats van de Landelijke Eenheid van de politie