Ingezonden

Utrechts Landschap koopt Zanderij Maarn

(ingezonden door Utrechts Landschap)

De Bilt 15-4-2014

Utrechts Landschap koopt met hulp van Nationale Postcode loterij Zanderij Maarn

Zanderij Maarn, beter bekend als de groene heuvel langs de A12, blijft als natuurgebied behouden. Utrechts Landschap koopt de Zanderij van NS Vastgoed om te investeren in de natuurwaarden en de verbinding met landgoed Stameren en het ecoduct Mollenbos te verbeteren. De aankoop van het gebied is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is erfpachter en beheerder van de Zanderij en heeft het recreatieterrein november vorig jaar opengesteld als wandelgebied.

“ Een groene parel langs de snelweg” aldus boswachter Spitzen. Zanderij Maarn is een voormalige zandafgraving van NS Vastgoed en heeft bijzondere natuurwaarden. Zo bestaat de noordkant van de plas uit schraalgrasland met diverse zeldzame korstmossen en planten. Bijzonder zijn de vogels die hier broeden op de grond zoals de kleine plevier en de veldleeuwerik. Daarnaast leven er in het gebied veel ringslangen. Ook de kanaaljuffer en plasrombout, twee zeer zeldzame libellen, planten zich hier voort. De Zanderij is voor de trek van dieren naar het ecoduct Mollenbos een belangrijke schakel. Samen met het recreatieschap werkt Utrechts Landschap aan een beheerplan om natuur en recreatie gezamenlijk te beheren en met de inzet van schapen en maaien de schrale gronden uit te breiden.
Recreatieve verbinding en openstelling
Vanaf 2013 loopt een wandelpad door de zuidkant van het gebied, dat weer is aangesloten op Landgoed Stameren en Hoog Moersbergen. Een extra attractie op deze wandeling zijn de steile trap, en het uitzichtplateau, aangelegd door het recreatieschap. Het recreatieschap is pachter en beheerder van de Zanderij. Fietsen, vissen, zwemmen en honden zijn niet toegestaan in het gebied.
Het Zwerfsteneneiland is een aardkundig monument en wordt beheerd door een speciale Vriendenstichting. De zwerfstenen zijn hier in de voorlaatste ijstijd beland. Tijdens de afgravingen werden ze apart gehouden en in 1999 op het eiland geplaatst. De stichting blijft de rondleidingen verzorgen. (www.aardkundigewaarden.nl)

Samenwerking Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij helpt mee aan de bescherming van natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Ruim 90 goede doelen ontvangen een bijdrage van de Postcode Loterij, waaronder De12 Landschappen. Mede dankzij deze financiële steun kan Utrechts Landschap dit natuurgebied beschermen en haar natuurwaarden in de toekomst versterken.