Heuvelrug

Lintjesregen 2014

Hieronder een lijst van de geridderde mensen van deze allereerste Koningsdag, 26 april 2014.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2014 op vrijdag 25 april 2014 om 10.00 uur in Hotel/Conferentiecentrum Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 in Doorn. De groepsfoto kan gemaakt worden tussen 11.00 – 11.15 uur.

De heer A. van Barneveld,

woonachtig in Amerongen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1988 ingezet voor de samenleving.
Vrijwilliger Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst
Bestuurslid Wilheminaschool/Vereniging School met de Bijbel
Bestuurslid de Heemkundige Stichting Amerongen en de Stichting Amerongs Historisch Museum (Tabaksteeltmuseum)
Vrijwilliger Utrechts Landschap
Vrijwilliger bij Korfbalvereniging Hemur-Enge in Amerongen

De heer A. Bronsvoort,

woonachtig in Amerongen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1990 ingezet voor de samenleving.
Bestuurslid “Stichting Vrienden van de Andrieskerk” in Amerongen
Lid van de ledenadviesraad van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
Bestuurslid Architectuurcentrum AORTA
Bestuurslid van de Hervormde Gemeente Amerongen

Mevrouw T.J.C. Peet,

woonachtig in Amerongen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1976 ingezet voor de samenleving.
Zendings-diacones in het Zendings-Diaconessenhuis Bethanië
Leidinggevend diacones
Werkzaam geweest in Rwanda als diacones en heeft een weesdorp opgezet en verschillende andere projecten opgezet en begeleid
Voorzitter van de Stichting Vrienden van Abaja ba Krista

De heer H.M.G.M. Bronsgeest,

woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1983 ingezet voor de samenleving.
Bestuurslid Werkgroep Oecumenisch Contact Driebergen – Suhl
Commissielid en bestuurslid Seniorenplatform Driebergen-Rijsenburg
Lid en bestuurslid Katholiek Kerkkoor Sint Gregorius Magnus
Bestuurslid Katholieke Bond van en voor Ouderen
Penningmeester Bestuur KBO Utrecht
Secretaris stichtingsbestuur van de scoutinggroep "Otto van Wassenaer”
Baliemedewerker en gids Museum Militaire Traditie
Vrijwilliger Carnavalsstichting De Sparrenarren
Oprichter en bestuurslid Shantykoor ‘De Driemasters’
Lid en Voorzitter ‘Narrenkoor’

Mevrouw H.P. Droogers-Zoutewelle,

woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1987 ingezet voor de samenleving.
Voorzitter van de Stichting Basis Educatie Mijdrecht
Vrijwilliger Wereldwinkel
Vrijwilliger bij Kerk in Actie
Gespreksleider bij gespreksgroepen te Beukenhorst
Vrijwilliger bij Doopsgezinde Gemeente Zeist
Koster bij kerkdiensten in verzorgingstehuis Sparrenheide
Begeleiding maandelijkse lezingen IKO

De heer J.H. Schuurman,

woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1975 ingezet voor de samenleving.
Vrijwilligerswerk t.b.v. bewoners AZC in Leersum
Vrijwilliger in Zorgcentrum De Wijngaard in Bosch en Duin
Collectant hulporganisatie Ontwikkelingshulporganisatie Zuid-Oost Azië (ZOA)
Kerkelijke ambtsdrager van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Driebergen-Rijsenburg e.o
Bestuurslid-secretaris Gereformeerde Lagere School Utrecht
Bestuurslid Politieke Partij (GPV, ChristenUnie)
Gastheer Woonontmoetingspunt

Mevrouw S.L. Schuurman-van Neutegem,

woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1987 ingezet voor de samenleving.
Coördinatie taakgroep zorg van de Gereformeerde Kerk
Vrijwilliger opvang buitenlandse gasten
Vrijwilliger verpleeghuis De Wijngaard
Voorzitter vrouwenvereniging van de Gereformeerde Kerk
Vrijwilliger verjaardagsbusje
Collectant voor Ontwikkelingshulporganisatie Zuid-Oost Azië (ZOA)
Gastvrouw Woonontmoetingspunt

Mevrouw I. Stam-Wieser,

woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1990 ingezet voor de samenleving.
Opvang pleegzorgkinderen
Lid ouderraad De Uilenburcht
Vrijwilliger bij korfbalvereniging DALTO

De heer C. Ton,

woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1982 ingezet voor de samenleving.
Betrokken bij de vriendenkring van de Navigators
Bestuurder van de Evangelische Alliantie (EA)
Secretaris van het bestuur van Wycliffe

De heer H.G.M. Langras,

woonachtig in Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1959 ingezet voor de samenleving.
Vrijwilliger Voetbalvereniging DEV in Doorn
Voorzitter Hartstichting comité Doorn
Bestuurslid Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON)
Vrijwilliger bij het zwemmen met deelnemers met een beperking bij Stichting Regionalisering Gehandicaptensport Zeist e.o.
Docent Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
Optreden als Sinterklaas op christelijke basisschool De Wijngaard in Doorn

Mevrouw P.M. Willigenburg-Groothuis,

woonachtig in Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1959 ingezet voor de samenleving.
In haar functie als heilsoldate bij het Leger des Heils in Zeist heeft ze veel vrijwilligerswerk verricht.

De heer R.B. Wagenaar,

woonachtig in Doorn, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1984 ingezet voor de samenleving.
Bestuurslid, enkele jaren penningmeester en thans vicevoorzitter van de International Council of Management Consulting Institutes ICMCI
Voorzitter van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa)
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Epilepsiebestrijding Meer en Bosch/Cruqiushoeve Voorzitter van de Ronde Tafel Het Noordelijk Gooi
Lid/voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgcentra De Betuwe
Voorzitter van de Burense Kunstkring
Voorzitter van de Rotaryclub Culemborg
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Adviesbureau Mede
Lid van het curatorium van de postgraduate opleiding Management Consultant aan de VU
Lid van de Raad van Commissarissen van Woningbeheer NV en Stedelijk Belang NV
Bestuurslid van de Stichting Synpro.

Mevrouw W.B.A. van der Wilt-van Triest,

woonachtig in Leersum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1969 ingezet voor de samenleving.
Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Leersum
Presidente van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Leersum
Vrijwilliger bij Tafeltje Dekje
Vrijwilliger senioren bezoekster Welnuh
Vrijwilliger bij De Schermerij in Leersum

De heer H.J. van Zwol,

woonachtig in Maarn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1973 ingezet voor de samenleving.
Technisch adviseur bij Woningbouwvereniging Maarn
Adviseur bouwkundige zaken bij golfclub Bunnik
Vrijwilliger bij kortbalvereniging SVMM in Maarn