Gemeente

Samenstelling partijen nieuw college bekend

(Ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Samenstelling partijen nieuw college bekend

D66, CDA, GroenLinks/PvdA en SGP hebben de intentie uitgesproken om met elkaar het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug te vormen. De komende drie weken worden gebruikt om te komen tot definitieve afspraken en een definitieve portefeuilleverdeling. De installatie van de beoogde wethouders is gepland in de raadsvergadering van 19 mei. In deze periode worden de beoogd wethouders ook gescreend. De namen van de beoogde wethouders en de portefeuilleverdeling worden in de loop van komende week bekend gemaakt.

Op vrijdag 25 april heeft de formateur Bert Bakker gesprekken gehad met alle fracties om hen te vragen welke partijen zij graag zien in het nieuwe college en of zij zelf wethouderskandidaten willen voordragen. Op zaterdag 26 april heeft de formateur zijn conclusies met alle fracties gedeeld. Direct daarna zijn D66, CDA, GL/PvdA en SGP samengekomen om te bespreken welke stappen nodig zijn om tot een definitieve samenwerking in een nieuwe college te komen. De gesprekken zowel in de aanloop naar de collegevorming als ook met de vier partijen die nu met elkaar een college gaan vormen zijn in een bijzonder plezierige, open en constructieve sfeer verlopen.