Politiek

VVD TELEURGESTELD IN ADVIES INFORMATEUR

(geplukt van VVD-site)

VVD TELEURGESTELD IN ADVIES INFORMATEUR
Door Hermannus Stegeman op 26 apr 2014
De VVD Utrechtse Heuvelrug is verrast dat D66 informateur Bert Bakker heeft geadviseerd een college te vormen zonder de VVD. De afgelopen weken zijn we in goede samenwerking met alle partijen een raadsbreed programma overeengekomen. Graag had de VVD als tweede partij van de gemeente verantwoordelijkheid genomen om de uitvoering hiervan ter hand te nemen. Hoewel de gekozen optie natuurlijk verdedigbaar is, lagen voor de VVD gezien de gelopen route andere opties duidelijk meer voor de hand.

Enerzijds is dat even slikken, anderzijds zullen wij als constructieve oppositiepartij de uitvoering van het raadsbrede programma oppakken. Zoals fractievoorzitter Rob Jorg in de bijeenkomst van 24 april heeft aangegeven, herkent de VVD hier veel van haar standpunten in. Zij heeft de ambitie deze met de juiste dosis liberale inhoud, in gezamenlijkheid met andere partijen en onze inwoners te verwezenlijken.

Tevens vertrouwen we erop dat de deelnemende partijen hun verkiezingsbeloften m.b.t. de lokale lasten zullen nakomen. Ook hier willen wij ons graag samen met hen inspannen om deze niet te zullen laten stijgen. Juist vanuit onze nieuwe positie zullen wij ons inzetten voor een financieel degelijk beleid, meer veiligheid en een betere dienstverlening en ondernemersklimaat.

Onze kiezers en de collega gemeenteraadsleden zullen in de VVD-fractie een partij vinden die luistert om te leren, die zoekt naar breed gedragen beleid en streeft naar een liberalere, welvarender en veiliger gemeente Utrechtse Heuvelrug.

We bedanken de informateur voor de constructieve en plezierige gesprekken. We wensen de beoogde coalitie partijen D66, CDA, GroenLinks/PvdA en SGP succes.

Rob Jorg

Fractie voorzitter VVD Utrechtse Heuvelrug