Politiek

D66 blij met portefeuilleverdeling nieuw college

(ingezonden door) Fractie D66 Utrechtse Heuvelrug

Woensdag 30 april 2014
Persbericht

D66 blij met portefeuilleverdeling nieuw college
De onderhandelaars van de beoogde coalitie D66, CDA, GroenLinks/PvdA en SGP hebben in korte tijd en in een uitstekende sfeer een concept- portefeuilleverdeling met bijbehorende kandidaat-wethouders geproduceerd.
In de coalitie-onderhandelingen heeft D66 ingezet op een open bestuursstijl in lijn met het raadsbrede programma, spreiding van de transities over meerdere wethouders met een duidelijke coördinatie en een krachtige doorontwikkeling van het dorpsgericht werken.
Wij zijn verheugd dat deze uitgangspunten ook door de coalitieonderhandelaars van de andere partijen werden onderschreven.
Voor de zware portefeuille financiën/EZ, transitie participatiewet, recreatie & toerisme, dorpsgericht werken, P&O, dienstverlening/ ICT en deregulering, brengt D66 een kandidaat van buiten in het veld, in de persoon van Jan Willem van Dongen.
Jan Willem van Dongen is 15 jaar fractievoorzitter geweest van de D66 fractie in Dordrecht en zit sinds 2011 in de provinciale staten van Zuid Holland, waar hij o.a. voorzitter is van de commissie financiën. In zijn dagelijks werk is hij project manager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Met deze coalitie, kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling gaat D66 met veel vertrouwen een spannende nieuwe ronde van besturen tegemoet.
Namens de gehele D66 fractie,
Dorien Schults
Cosmas Blaauw