Ingezonden

Dreigende financiële problemen voor gemeenten bij overdracht taken jeugdzorg

(ingezonden door gemeente WIjk bij Duurstede)

Dreigende financiële problemen voor gemeenten bij overdracht taken jeugdzorg

 

Gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht worden geconfronteerd met financiële problemen rond de overdracht van taken in de jeugdzorg. De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de jeugdzorg. Het voorlopige budget dat het Rijk toekent is 15 miljoen lager dan nodig lijkt. De problemen ontstaan doordat de regio Zuidoost Utrecht veel zorginstellingen herbergt die de gemeenten met extra hoge lasten confronteert. Deze worden door het Rijk onvoldoende gecompenseerd.

 

De regio Zuidoost Utrecht bestaat uit de vijf gemeenten, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij vragen staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van VWS in een brandbrief dringend om hun budget zo spoedig mogelijk te herzien, gebaseerd op de daadwerkelijke cijfers over kinderen in de jeugdzorg, zodat zij hun bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van de jeugdzorg in de regio.

 

Budget ontoereikend

De financiële problemen ontstaan doordat de kosten van zware en dure vormen van jeugdhulp in zorginstellingen ten laste komen van het budget van de gemeenten waar die instellingen staan. In de regio Zuidoost Utrecht herbergen vooral de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist veel van dergelijke zorginstellingen. Het gaat vaak om jeugdigen die van buiten de regio komen en na afronding van de hulp weer terug gaan naar de gemeente waar ze vandaan kwamen. “Deze lasten komen voor rekening van onze regio terwijl het budget daar niet op gebaseerd lijkt te zijn”, aldus de brief aan de staatssecretaris. “Het toegekende budget voor onze regio is daardoor in grote mate onvoldoende. Deze problemen vormen een ernstige bedreiging voor een goede en tijdige implementatie van de transitie jeugdzorg. Het is voor ons op dit moment onmogelijk tot zinvolle afspraken te komen met de zorgaanbieders.”

De zorgaanbieders in de provincie en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht delen de zorgen van de gemeenten en staan achter de brief aan de staatssecretaris.

 

Voorbereiding in volle gang

In de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist zijn de voorbereidingen voor hun nieuwe rol in de jeugdzorg in volle gang. Dit gaat mede in samenwerking met de zes regio’s binnen de provincie Utrecht en vele andere organisaties. Deze voorbereidingen gaan gewoon door.