Politiek

Ingezonden: Kritiek op D66

Elk jaar wordt op 14 ferbruari Valentijn gevierd, dat is een leuk gebeuren. Ook de zogenaamde "Bruggenbouwers" op de Heuvelrug vinden dit en menen er ook aandacht aan te moeten besteden!

In het Chalet Helenaheuvel wordt voor de politieke partijen een ontbijt geserveerd vanaf 08.00 uur met als doel:het dichten van kloven. Een lang verhaal kan kort gemaakt worden: een breed gedragen akkoord is mogelijk zeker wanneer dit samen met de bevolking tot stand komt en alles in de openbaarheid!
Na 19 maart werd er gestart met de consultatie. Alras bleek dat men, de partijen, niet vies was van manipulatie. Opvallend was het dat de consulterende inwoners uit de partij 'achterbannen’ kwamen. Na gereedkomen werd in de raadzaal het akkoord breed besproken met de raadsleden en na deze bespreking en mogelijke akkoord bevinding zouden de fractievoorzitters in beslotenheid namen noemen van beoogde wethouders en hoe een en ander verder zou gaan.

Niet alle  fractievoorzitters waren aanwezig want er waren er een tweetal die zich hadden gekandideerd. De fractievoorzitter die er gewoon eerlijk vooruit kwam was er wel. Het overleg dat daarna met de informateur zou plaatsvinden was dan ook, en dat bleek heel duidelijk ietsje later, een wassen neus. Achterkamertjespolitiek in optima forma! Wederom smeet D66 de kroonjuwelen, openheid en breed gedragen etc., ver van zich af gelijk nog niet lang geleden ook staatsrechtelijke vernieuwingen zoals de gekozen burgemeester werden weggesmeten. D66 koos voor het peeskamertje, in het zicht naar binnen en besmuikt naar buiten!

Het blijven aardige padvinders die jongens van D66 maar raken de weg, als het er op aan komt, snel kwijt. Er komt nu mogelijk een college waarin duidelijk een meerderheid bestaat voor het de nek omdraaien van de vrijwillige zondagsopening van de winkels, een kroonjuweel van D66 maar dit juweel zal ook wel te grabbel worden gegooid!