Heuvelrug

Lokalo Streekstra laakt ‘openheid’ D66

In een ingezonden brief laakt Sybe Streekstra, fractieleider van de lokale partij BVH, de manier waarop D66 de coalitievorming heeft geregisseerd. Hij noemt het proces 'een wassen neus'.

Volgens Streekstra is in de aanloop naar de verkiezingen een bijeenkomst geweest met alle politieke partijen. Dat gebeurde op initiatief van de Bruggenbouwers, een groep inwoners die door de gemeente Heuvelrug is samengebracht om de kloof tussen bestuur en inwoners te dichten. Afgesproken is op die bijenkomst -die was overigens niet geafficheerd, wel besloten- dat een nieuw coalitieakkoord samen met de bevolking en in alle openheid zou geschieden.

Volgens Streekstra is de daad vervolgens niet bij het woord gevoegd. De 'bevolking' bestond volgens Streekstra uit louter achterbannen van de politieke partijen, de openheid noemt Streekstra een 'wassen neus'. Streekstra is met name bevreesd dat de zondagsopening -volgens hem een kroonjuweel van D66- in het proces in geslachtofferd. 

Overigens laat ook de lokale SP laat haar teleurstelling blijken met een persbericht. Fractieleider Jasper van Geijtenbeek noemt het niet deelnemen aan het college 'jammer'. 'Maar de inwoners die op 19 maart voor de SP hebben gekozen kunnen erop rekenen dat wij het nieuwe college scherp houden op het gebied van zorg, onderwijs en sociaal beleid zoals de mensen dat al 8 jaar van ons gewend zijn. Met onze nieuwe fractie die van 1 naar 3 raadsleden is uitgebreid, gaan wij er alles aan doen om de gemeente 100% sociaal te maken en te houden. Wij zijn er klaar voor!'

Eerder al liet de lokale VVD weten teleurgesteld te zijn buiten de boot te zijn gevallen.

Lees hier de ingezonden brief van Streekstra.