Gemeente

Vanaf 1 mei BOA in Utrechtse Heuvelrug

(ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Vanaf 1 mei:
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in Utrechtse Heuvelrug

De gemeenteraad heeft het mogelijk gemaakt dat inwoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug
vanaf 1 mei kunnen rekenen op de inzet van de heer Visser-Aalbers als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

De heer Visser-Aalbers treedt waarschuwend en als het moet bekeurend op tegen overtredingen uit de Algemene Plaatselijk Verordening (APV), de Afvalstoffenverordening en de Wegenverkeerswet. Hierbij kan gedacht worden aan fout parkeren, fietsen door voetgangersgebied, het niet opruimen van hondenpoep, hinderlijk gedrag op openbare plaatsen, weggooien van afval enzovoorts.
Gemeente en politie bekijken in nauwe samenwerking periodiek in welke dorpen welke inzet noodzakelijk is. Inwoners kunnen hun klacht of melding van overlast in de openbare ruimte melden via de website van de gemeente.

De focus bij het handhaven ligt in de eerste plaats op het bevorderen van het naleefgedrag.
Vaak begint dat met een goed gesprek of een duidelijk waarschuwing. Maar bij overduidelijke en bewuste overtredingen wordt direct opgetreden. Zo zal het duidelijk zijn dat bij het constateren van vernielingen of het op straat gooien van afval niet eerst gewaarschuwd wordt.

De afhandeling van de processen-verbaal verloopt via het Centraal Justitieel Incassobureau.