Agenda

Herdenkingen en Englandspiel 2014; Programma 4 mei

Driebergen – Evenals vorig jaar op 4 mei zal ook op zondag 4 mei aanstaande een groep VWO-leerlingen uit klas 3 van scholengemeenschap De Breul uit Zeist in het Zorg-en verpleeghuiscentrum Beukenstein in Driebergen voor een deel de jaarlijkse ‘Englandspielherdenking’ verzorgen. Het Comité 4 en 5 mei Driebergen-Rijsenburg juicht dit initiatief van harte toe.

VWO-scholieren herdenken ‘Englandspiel’ in Beukenstein

(ingezonden door Frits van Schaik)
Sinds 1995 organiseert het comité elk jaar in de hal van Beukenstein de Englandspielherdenking die in het teken staat van het macabere, grootscheepse spionage misleidingspel, waardoor tientallen Nederlandse agenten, die vanuit Engeland per parachute in Nederland werden gedropt, in de fuik van de Duitsers terechtkwamen. De meesten van deze agenten kwamen voor hun eerste verhoor terecht in het voormalige Beukenstein in Driebergen. Daar was een belangrijk onderdeel van de Duitse militaire inlichtingendienst, de Abwehr, gevestigd.
Dat was de reden voor het Driebergse comité, op instigatie overigens van een historicus die later is gepromoveerd op het Engelandspiel, om in 1995 in de hal van Beukenstein een plaquette te onthullen, ontworpen door Hetty van Vugt-Top uit Driebergen, ter nagedachtenis aan de later omgekomen agenten in het concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk. Elk jaar dus en straks voor de 19- keer (!) worden op 4 mei in de hal van Beukenstein enkele belangrijke aspecten van het zogenaamde Englandspiel herdacht.

Respect

Voorzitter Frits van Schaik van het Comité 4 en 5 mei Driebergen-Rijsenburg heeft de proefpresentatie van de VWO-scholieren, van wie een groot deel in Driebergen woont, gezien. “Ik ben diep onder in de indruk. Zij hebben iets gerealiseerd dat voluit respect verdient. Uitermate boeiend vind ik dat zij aan het eind van de voordracht proberen aan te geven wat de feitelijke oorzaak van het Englandspiel is geweest: puur verraad, onachtzaamheid in Londen of bewust geallieerd (Engels) beleid om Nederlandse agenten in ons land op te offeren teneinde in Nederland Duitse troepenconcentraties vast te houden, om zodoende de invasie in Frankrijk beter mogelijk te maken. De VWO-ers geven uiteindelijk hun mening. Zeer frappant. Ik zou zeggen: kom luisteren.”

Een delegatie veteranen, die behoort tot de Veteranen Utrechtse Heuvelrug, zal ook dit jaar in Driebergen aan de dodenherdenking in Driebergen deelnemen. De formatie zal ook een krans neerleggen bij het monument.
Evenals voorgaande jaren hebben op 4 mei in Driebergen weer drie herdenkingen plaats. “Een traditie die al 19 jaar bestaat en die vooralsnog wordt voortgezet”, zegt comitévoorzitter voorzitter Frits van Schaik..
Het programma is als volgt:
14.00 uur. Korte herdenking bij de plaquette in de hal van Zorg-en Verpleeghuiscentrum Beukenstein aan de Hoofdstraat ter nagedachtenis aan omgekomen zogeheten Englandspielagenten. Belangstellenden zijn welkom.
17.30 uur. Korte herdenking in aanwezigheid van nabestaanden van de militairen en verzetsmensen die ter aarde zijn besteld op de Algemene Begraafplaats aan de Traaij.
18.00 uur. Vlaggen halfstok.
19.00 uur. Gebedsbijeenkomst onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Driebergen-Rijsenburg in de R.K. Kerk St. Petrus’Banden. Voorganger: ds. Wijke Greydanus. Twee leerlingen van de basisschol De Uilenburcht in Driebergen dragen een gedicht voor
19.30 uur. Opstelling op het Kerkplein voor en naast de kerk voor de stille tocht via de Drieklinken naar het verzetsmonument in het park De Wildbaan. Deelnemers met kransen of bloemstukken stellen zich zoveel mogelijk vóór in de stoet op. Dit geldt eveneens voor de vertegenwoordiging namens het college van B&W, leerlingen van de basisscholen en nabestaanden van omgekomenen uit de Tweede Wereldoorlog. Leden van Scouting Driebergen-Rijsenburg begeleiden een en ander.
19.35 – 19.45. Klokgelui.

Bij aankomst van de stoet speelt Harmonie Aurora koraalmuziek. Even voor 20.00 uur houdt burgemeest Frits Naafs van de gemeente Utrechse Heuvelrug een korte overdenking en leest de namen voor van de omgekomen verzetsmensen uit Driebergen die op het monument vermeld staan. Na het klaroensignaal: twee minuten stilte, daarna taptoe – en dus geen Last Post (!) – en Wilhelmus (twee coupletten). Vervolgens kransleggingen bij het monument, daarna defilé.