Gemeente

Asielopvang in Overberg

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

Asielopvang in Overberg

De voormalige jeugdgevangenis ‘De Heuvelrug’ aan de Dwarsweg in Overberg krijgt een nieuwe bestemming als asielzoekerscentrum (azc).

Vanwege het acute tekort aan opvanglocaties heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Utrechtse Heuvelrug gevraagd opvang voor in eerste instantie 200 tot maximaal 400 asielzoekers mogelijk te maken. De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat positief tegenover het verzoek, omdat hiermee een einde komt aan de jarenlange leegstand van het complex en dit ook een impuls geeft aan de lokale/regionale werkgelegenheid.
Landelijke ontwikkeling

Op dit moment heeft het COA te maken met een sterke stijging van de bezetting op de opvanglocaties en daarom is uitbreiding van capaciteit nodig. Er is sprake van een enorme instroom van asielzoekers uit Eritrea, terwijl ook de instroom uit landen als Syrië en Somalië gestaag doorgaat. Bewoners van het azc zijn in afwachting van hun procedure. De verblijfsduur is afhankelijk van de asielprocedure.
Opvang in Overberg

Naar verwachting gaan in juni 2014 de eerste bewoners hun intrek nemen. Er worden, verspreid over verschillende fasen, in eerste instantie 200 en uiteindelijk maximaal 400 bewoners gehuisvest. Vooralsnog gaat het om minderjarige asielzoekers tussen de 14 en 18 jaar.
Veilig en leefbaar

Op korte termijn wordt het complex omgebouwd naar een veilig en leefbaar opvangcentrum dat voldoet aan de kwaliteitseisen die het COA daarvoor hanteert. Aanpassingen zijn nodig om er een toegankelijk en bewoonbaar asielzoekerscentrum van te maken. Het COA heeft voor de voormalige jeugdgevangenis gekozen omdat deze locatie al langere tijd leegstaat en bijzonder geschikt is door de diverse voorzieningen die al aanwezig zijn zoals: woonruimte, schoolgebouw en sportvelden.
Informatiemarkt

De gemeente Utrechtse Heuvelrug en het COA organiseren gezamenlijk een informatiemarkt. Inwoners van Overberg zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De informatiemarkt is op woensdag 14 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in het toekomstige asielzoekerscentrum aan de Dwarsweg in Overberg.
Nader informatie

Voor nadere informatie over de recente ontwikkelingen binnen de asielinstroom is de meest actuele informatie te vinden op www.coa.nl.