Gemeente

Leermeestervoucher en Startersbonus – Actieplan Jeugdwerkloosheid

(ingezonden door gem Heuvelrug)

Financieel steuntje voor werkgevers om jongeren aan baan te helpen

Vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden worden werkgevers gestimuleerd om jongeren (tot 27 jaar) aan de slag te helpen. Vanaf 1 mei kunnen werkgevers uit de regio via www.utrecht.nl/jeugdwerkloosheid kenbaar maken dat zij interesse hebben in de Leermeester voucher of de Startersbonus. Het gaat over een tegemoetkoming € 1.500,- of
€ 1.000,- voor werkgevers. De gemeenten uit de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden willen hiermee werkgevers motiveren om 200 jongeren aan een baan helpen. In totaal is hier
€ 400.000,- voor vrij gemaakt.

De economie lijkt dan wat aan te trekken, voor jongeren is het nog steeds niet gemakkelijk om een baan te vinden. Het doel van de Leermeester voucher en de Startersbonus is om (werkzoekende) jongeren werkervaring op te laten doen. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden wil werkgevers daarbij financieel tegemoetkomen door bijvoorbeeld de inzet van leermeesters. Jongeren krijgen dan de mogelijkheid hun vakopleiding en/of startkwalificatie te behalen in een praktijkomgeving. De Leermeester voucher en de Startersbonus zijn met terugwerkende kracht aan te vragen voor contracten vanaf 1 januari 2014.

Inzet voor alle jongeren
Tot nu toe kon een werkgever alleen financiële ondersteuning krijgen voor jongeren die een WWB- of eventueel een WW-uitkering hebben. Met de Leermeester voucher en de Startersbonus is dit anders. Werkgevers uit de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden die jongeren een contract aanbieden worden financieel ondersteund, ongeacht de situatie van de jongere. Dat contract moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Minimaal zes of twaalf maanden contract
Werkgevers kunnen de Leermeester voucher aanvragen wanneer ze een jongere een leerwerkplek (BBL-contract) van minimaal 12 maanden aanbieden. De voucher wordt na de eerste zes maanden van het contract uitgekeerd en is een tegemoetkoming in de kosten voor de inzet van een leermeester. Om de Startersbonus te ontvangen moeten werkgevers een jongere een starterscontract aanbieden voor minimaal 6 maanden, op basis van minimaal 24 uur per week. De bonus mag vrij door de werkgever worden gebruikt. Beide regelingen gelden niet in combinatie met andere werkgelegenheidsinstrumenten van deelnemende gemeenten en het UWV.

Advies op maat
Per contract kan een werkgever maar 1 instrument aanvragen. Het inzetten van de meest passende regeling is maatwerk. Het werkgeverservicepunt Krommerijn Heuvelrug (WGSP) ondersteunt en adviseert werkgevers binnen de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hier kosteloos en vrijblijvend in. Voor meer informatie en advies op maat kunnen werkgevers contact opnemen via 030 692 95 92 of via wgsp@rsdkrh.nl.

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is een samenwerking van 15 gemeenten en betrokken partners in Utrecht-Midden. Op dit moment staan bijna 3.000 jongeren in de deze arbeidsmarkt regio geregistreerd als werkzoekend. Werkgevers zijn een cruciale succesfactor in de aanpak tegen jeugdwerkloosheid. Om de werkgevers daar meer bewust van te maken zijn de Leermeester Voucher en de Startersbonus ontwikkeld.