Heuvelrug

Schadeclaim van €127.000, of toch reclameborden

623

De gemeente dreigt zich een nieuw debacle op de hals gehaald te hebben. Een exploitant van reclameborden eist €127.000 als schadevergoeding voor het afblazen van een deal.

Wethouder Homan haalde de exploitant binnen begin 2012. Die zou vijftig verlichte reclameborden ophangen aan vijftig Heuvelrugse lantaarnpalen langs 'hoofdwegen' op de Heuvelrug. Tesamen zouden de 'slanke' borden jaarlijks €50.000 opbrengen, ondernemers de gelegenheid geven zich aan te prijzen en meer uniformiteit en orde brengen in de Heuvelrugse bebording.

Maar vorig jaar gaf de gemeenteraad Homan de opdracht de al gesloten deal te annulleren. De gemeenteraad stelde zich op achter de commissie Welstand, die na een officiele klacht oordeelde dat de borden beter weg moesten, omdat er geen regels voor zijn en ze bovendien niet zouden passen in de omgeving van de Stichtse Lustwarande.

Homan is er vervolgens niet in geslaagd onder de deal uit te komen. 'De exploitant heeft niet meer de kans de komende acht jaar lichtreclame te verhuren. Op een schadevergoeding van €127.000 hebben we elkaar uiteindelijk gevonden,' aldus Homan. Volgens Homan is de schade feitelijk nog veel groter, omdat de gemeente ook de jaarlijkse inkomsten van €50.000 derft. 'Het is wel vijfhonderdduizend euro die je weggooit. En alles bij elkaar dus meer dan zeshonderduizend euro. Dat zijn we kwijt.'

Homan wijst er wel op dat er nog een weg terug is: de nieuwe gemeenteraad kan de deal alsnog goedkeuren. 'Er is ruimte voor een heroverweging. De raad zou zich kunnen bedenken.' In dat geval zal wethouder Verhoef -of eigenlijk zijn opvolger Boonzaaijer- doen wat hij vorig jaar nog voorstelde: de lokale regels 'repareren'  tot een verordening waarbinnen de reclameborden wel passen.

Dat de regels niet zijn veranderd voordat de deal over de reclameborden werd gesloten is volgens de wethouders geen foutje, maar ligt aan de onduidelijkheid over de status van de borden. Homan: 'Je kunt het als een verkeersbord zien, waar geen vergunning voor nodig is. Of als een bouwwerk, dan heb je wel vergunning nodig.'

Volgens Homan gaf hij met de deal vooral gevolg aan een opdracht van een vorige gemeenteraad,om meer geld op te halen met reclameborden. 'De raad heeft ons die opdracht gegeven en expliciet deze lichtmastreclame genoemd, dus dat hebben we uitgevoerd.'

De zonet afgetreden gemeenteraad dacht daar in 2012 anders over. Raadslid Van Spaandonk (Groenlinks/PvdA) vroeg zich destijds hardop af 'hoe hij (Homan) er bij komt dat we hier om gevraagd hebben.' SGP-raadslid Boonzaaijer zei zich wel te kunnen herinneren dat er in het verleden dergelijke uitspraken gedaan zijn, maar vond dat er 'ontzaglijk veel tijd lag tussen die wens en dit plan'. 'En er is niet aanbesteed, niets van terug te vinden, dus allemaal redelijk schimmig.'

Naast de lichtreclames haalt de gemeente overigens nog jaarlijks rond de €40.000 op met 75 lage sandwichborden verspreid over de Heuvelrug, en rond de €8.000 met 44 reclameborden in bushaltes. Daarnaast heeft wethouder Homan in 2012 drie Driebergse rotondes verhuurt aan de rotondespecialist, waarmee hij naar eigen zeggen 'duizenden' euro's aan kosten voor het groenonderhoud op die rotondes bespaart.