Heuvelrug

CDA en SGP met nieuwe raadsleden, GLP nog niet

Marina Roelofsen (CDA) en Kees van de Merwe (SGP) treden toe tot de Heuvelrugse gemeenteraad. PvdA/GroenLinks kiest volgende week dinsdag pas een opvolger voor Hans Nijhof. En verder blijkt uit onderzoek dat raadsleden vaak wethouder worden 'omdat ze aan de beurt zijn'.

Roelofsen vervangt fractieleider Henk Veldhuizen, die over tien dagen tot wethouder wordt benoemd. Roelofsen woont in Driebergen en wordt de tweede vrouw in de CDA-fractie, naast Chantal Broekhuis, die Veldhuizen zal opvolgen als fractieleider. Roelofsen stond zesde op de CDA-lijst, verzamelde bij de gemeenteraadsverkiezingen 230 voorkeurstemmen en is daarmee de logische opvolger van Veldhuizen.

Kees van der Merwe vervangt bij de SGP de kersverse wethouder Gerrit Boonzaaijer. Ameronger Van der Merwe is bouwkundige en momenteel directeur bij het Soester bouwbedrijf MBS Cascobouw. Van der Merwe was jarenlang raadslid in de gemeente Amerongen en verzamelde 12 voorkeurstemmen. Van der Merwe stond nummer zeven op de SGP lijst en passeert met zijn benoeming de heren Doornenbal, Van Leersum en Vlot, de nummers 4,5 en 6 op de SGP-lijst.

Gert-Jan van den Brink volgt Gerrit Boonzaaijer op als fractieleider van de SGP. Overberger Van den Brink vormde de laatste vier jaar de SGP-tweemansfractie, samen met Boonzaaijer. Wie fractieleider Hans Nijhof gaat vervangen als fractievoorzitter van de lijstcombinatie GroenLinks/PvdA is nog onbekend.

Komende dinsdag kiest de fractie pas een nieuwe voorzitter. Ook kiest de partij dan een vervangend raadslid voor Nijhof. De meest logische kandidaat lijkt vertrekkend wethouder Verhoef, die vijfde stond op de kieslijst. Maar die kogel is nog niet door de kerk, mogelijk omdat de fractie daarmee drie Groenlinksers telt en slechts een enkele PvdA'er.

Uit de achterkamertjes

De vier nieuwe wethouders Nijhof, Boonzaaijer, Veldhuizen en buitenstaander Van Dongen (D66) worden benoemd op maandag 19 mei. Niettegenstaande het als transparant geafficheerde traject dat D66 volgde bij de coalitiebesprekingen liggen de benoemingen volledig in lijn met landelijke gewoontes, blijkt uit een onderzoek van Julien van Ostaaijen, vanochtend in bestuurdersblad BB. Van Ostaaijen pleit ervoor de benoemingen uit de achterkamertjes te halen.

Van Ostaaijen deed onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van wethoudersvoordrachten. Die is niet erg groot,' zo concludeert hij in BB.' Van de 137 door Van Ostaaijen geinterviewde wethouders zijn er slechts 18 geen raadslid geweest. 'Na jarenlang actief te zijn geweest in de partij is zo’n wethoudersbenoeming ‘vanzelfsprekend’ en ‘onomstreden’, gaven geïnterviewde wethouders aan. Anderen zeiden dat ze ‘aan de beurt’ waren,' aldus het artikel.

'Als er al competentieprofielen liggen, worden deze nauwelijks gebruikt. Tot verbazing van de kandidaten zelf, zo blijkt uit de interviews onder 137 wethouders. ‘Geen opleiding, geen assessment, en dus geen echte goede selectie en ook geen echte eisen. Je wordt het gewoon’, aldus een van de wethouders, in BB.

Tijdens de jongste coalitiebesprekingen op de Heuvelrug was even sprake van een zakenkabinet zonder politieke benoemingen, maar dat is kennelijk niet gelukt. Alle vier nieuwe wethouders -en ook burgemeester Naafs- waren voor hun benoeming raadslid en fractieleider. Hetzelfde gold overigens voor de vertrekkende wethouders.

Bovenstaande alinea's zullen Hillridge waarschijnlijk (weer) niet in dank worden afgenomen, zelf geeft Hillridge de nieuwe wethouders vooralsnog het voordeel van de twijfel. Maar blijft hen natuurlijk in de gaten houden.