Maarn

Verkoop raadhuis Maarn opnieuw van agenda

De onduidelijkheid rond de verkoop van het Maarnse raadhuis neemt verder toe. Burgemeester Naafs heeft het onderwerp opnieuw van de agenda gehaald, wegens nieuwe 'informatie'.

Eind februari staakte Naafs de discussie rond de verkoop van het overbodige gemeentehuis, nog tijdens de bespreking ervan in de gemeenteraad. Nader onderzoek van de gemeenteadvocaat leerde de weken erna dat er niets onoirbaars was gebeurd, reden om de voorgestelde verkoop opnieuw op de raadsagenda te plaatsen. Kort erna is de conclusie van de advocaat en een feitenrelaas op de gemeentelijke website gezet.

Maandag 15 mei zou de gemeenteraad de voorgenomen verkoop bespreken, maar burgemeester Naafs heeft het onderwerp afgelopen week toch weer van de agenda gehaald. De burgemeester zegt in een toelichting om juridische redenen niet te diep op de redenen te kunnen ingaan, wel dat er aanleiding is voor nieuw onderzoek. Naafs: 'We hebben informatie gekregen dat we er nog beter naar moeten kijken.'

Het vorig jaar door de ambtenaren verlaten Maarnse raadhuis moet verkocht om het nieuwe gemeentekantoor in Doorn te financieren, maar de verkoop wil niet zo vlotten. In 2013 meldde verantwoordelijk wethouder Homan dat hij het monumentale pand had verkocht aan Maarnaar Pater, maar die haakte enkele maanden later toch weer af; hij had de benodigde €1,8 niet bij elkaar weten te sprokkelen.

Daarna is Homan met vier nieuwe potentiele kopers in de slag gegaan, waaronder de Maarnse investeerder Letema. Ook de vereniging 'Vrienden van Raadhuis Maarn' en de eerder afgehaakte koper Pater en de Maarnse makelaar Breur zouden betrokken zijn bij consortia rond de potentiele kopers, maar de details bleven om onduidelijke redenen geheim. Volgens Breur zelf zijn hij noch Pater betrokken bij de verkoop.

De vier kandidaatkopers zijn door Homan vervolgens een waarderingsmatrix ingeschoven, waarbij 'partij C' de hoogste ogen gooide. 'C' bleef 'partij A' net voor, vanwege een hogere score in de categorien duurzaam bouwen en stedenbouwkundig karakter. De 'partijen B' en 'D' waren volgens Homan en zijn ambtenaren minder solvabel, of boden aanzienlijk lagere bedragen voor het gemeentekantoor.

De voorgenomen verkoop aan 'partij C' ging echter niet door. Dat gebeurde nadat een tweetal insprekers -betrokken bij de verkoop- in februari een onthutsend beeld schetste van een willekeurige en schimmige verkoopprocedure, tot verbazing en ergenis van de voltallige gemeenteraad. Afspraken zouden niet zijn nagekomen, informatie zou selectief gedeeld zijn en de gemeentelijke waarderingsmatrix zou de juridische toets der kritiek niet kunnen doorstaan.

'We kunnen er geen chocola van maken, hier worden appels met peren vergeleken,' aldus inspreker Betty van de Meulen, van de vereniging Vrienden van het Raadhuis, in februari. Kandidaat-koper Letema, de tweede inspreker, trok nog feller van leer, om zijn betoog te besluiten met een scherpe voorzet: 'Ik houd verder mijn kruit droog, maar u zult begrijpen dat ik me zeer onbehoorlijk bediend voel.'

In de consternatie voerde voorzitter Naafs het onderwerp van de agenda, maar niet voordat eerst SP-raadslid Van Geijtenbeek verklaarde uit gene liever onder de tafel te duiken, en SGP-raadslid Boonzaaijer vervolgens zelfs hintte op een integriteitsonderzoek door ambtenarenrecherche BING. Daags na het incident -en kort voor de verkiezingen- distantieerde ook VVD-lijsttrekker Jorg zich van de kwestie.

De ironie wil dat Boonzaaijer als wethouder gemeentekantoren het dossier Maarn vanaf 19 mei zelf mag oplossen. Burgemeester Naafs ontkent dat er al vooroverleg is geweest met Boonzaaijer, waardoor het dossier in de ijskast zou zijn gezet. Volgens Naafs blijft vertrekkend wethouder Homan tot 19 mei portefeuillehouder van het dossier.