Z-Europa en de Heuvelrug

Europa en de Heuvelrug (3), door D66

Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze derde aflevering de inzending van Michiel Otto, de nieuwe voorzitter van D66-Heuvelrug.

Sterk Nederland, Sterk Europa

Een sterk Nederland kán niet zonder een sterk Europa. Dat wisten onze grootouders 60 jaar geleden al. Beter samenwerken met onze Europese buren is goed voor Nederland, voor zowel onze economie als onze veiligheid. Laten we niet vergeten dat de Europese Unie enerzijds is ontstaan voor het creëren van economische voorspoed maar zeker ook om de destijds nog maar recent verworven vrede voor altijd te garanderen. Landen die politiek en economisch sterk met elkaar verbonden zijn, stappen niet in de valkuil van gewapende strijd. De prijs is daarvoor simpelweg te hoog. De huidige situatie in Oost-Europa drukt ons weer eens met de neus op die feiten.

Maar de Europa is niet alleen een abstracte, internationale zaak. De Europese samenwerking betekent ook veel voor regio’s en gemeenten. Matthijs van Miltenburg, de nummer vier van D66 op de kandidatenlijst voor het Europees Parlement, lichtte dit in het politiek café op 4 april jl. in Driebergen duidelijk toe. Europese budgetten worden in de regio Utrecht ingezet voor de stimulering van het MKB en het onderwijs. Stimulering van regio’s betekent dat wij in Nederland goed kunnen blijven concurreren met opkomende markten in het Verre Oosten. Investeren in onderzoek en innovatie maakt Europa – van Heuvelrug tot aan Helsinki – sterker. Ook onze gemeente kent diverse bedrijven, die grensoverschrijdend ondernemen en profiteren van het vrije verkeer van personen, goederen en kapitaal in Europa. D66 wil blijvend ruimte bieden aan dit ondernemerschap.

D66 strijdt verder voor een democratischer Europa: ongekozen bureaucraten moeten een stap terug doen zodat de burgers meer invloed krijgen op wat er over ons besloten wordt. Wij moeten zelf onze Europese leiders kiezen. Dan groeit het vertrouwen in Europa. D66 blijft ook vechten voor persoonlijke vrijheid. Belangrijke rechten als privacy en homo-emancipatie zijn elders in Nederland nog niet vanzelfsprekend. Ieder mens moet overal in Europa zichtbaar zichzelf kunnen zijn.

In Nederland en in de gemeente Utrechtse Heuvelrug staan we voor de keuze: uit Europa of VOORuit met Europa. D66 is de enige partij in Nederland die volmondig durft te zeggen: wij willen vooruit. Natuurlijk, Europa moet beter. En daar werkt D66 hard aan!

Michiel Otto