Driebergen

Leeg kantoor Bosstraat toch geen ‘broedplaats’

Alle ruimten in het Driebergse gemeentekantoor zijn bezet. Voor de beoogde broedplaats voor starters en zzp'ers is geen plek meer.

Dat bevestigen de wethouders Verhoef en Homan. Binnenkort worden contracten getekend met een kunstenaarscollectief, dat vierentwintig kamers op de bovenverdieping als atelier tot zijn beschikking krijgt. Eerder werd een groot deel van de benedenverdieping al bezet door de stichting Vluchtelingenkinderen. De rest van de leegstaande ruimtes is voor de brandweer.

Daarmee is er geen ruimte meer voor een 'broedplaats voor startende ondernemingen'. Bij de lancering van het plan om het lege Driebergse gemeentekantoor aan de Bosstraat maatschappelijk in te zetten leek dat nog een van de belangrijkere onderdelen van het plan. Door een waaier van maatschappelijk acitiviteiten in het oude kantoor te vestigen zou het een nieuw, dynamisch dorpshuis worden.

Driebergenaren Blom, Hak en Van den Broek lanceren plan voor maatschappelijk dorpshuis

Zo moesten er flexibele werkplakken komen voor zzp'ers, die in ruil starters -of werkloze jongeren- zouden coachen. Daarmee zou de gemeente niet alleen inwoners aan een baan kunnen helpen, maar ook invulling geven aan de zogenaamde participatiewet, die lokale overheden verplicht jonggehandicapten aan een baan te helpen. Ook het bureau de Verleiding -dat werklozen met 'een grote afstand tot de arbeidsmarkt' helpt zou ruimte krijgen in het voormalige gemeentekantoor.

Volgens verantwoordelijk wethouder Homan heeft ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug nooit het beloofde 'businessplan' ingeleverd, waarop de broedplaats gebaseerd kan worden. Homan: 'Ik heb daar verder niets meer over gehoord.' Voorzitter Blom van Zakelijk Heuvelrug zegt desgevraagd dat plan al in december ingeleverd te hebben. 'O, daar is mij niets over bekend,' aldus Homan.

Het creeeren van een broedplaats was volgens Homan uberhaupt geen onderdeel van de opdracht die de gemeenteraad hem vorig jaar gaf rond het lege gemeentekantoor. 'Maak mogelijk dat de Eurowinkel daar in kan, dat was de opdracht,' aldus Homan. Volgens de vertrekkende wethouder economische zaken ligt de broedplaats sowieso wat gevoelig, omdat de gemeente met goedkope kantoorruimte 'oneerlijke concurrentie' zou bedrijven.

Volgens cultuurwethouder Verhoef is -na inspraak van een kunstenaarscollectief- later aan het plan toegevoegd dat er ook plaats voor kunstenaars zou kunnen komen in het kantoor. Verhoef zegt zich 'niet te hebben gerealiseerd' dat dat ten koste zou kunnen gaan van andere groepen. 'Maar kunstenaars zijn in zekere zin ook ondernemers,' aldus wethouder Homan.

Portefeuillehouder veiligheid Naafs tenslotte heeft gezorgd dat brandweer extra ruimte krijgt. Het brandweerkorps zoekt al jaren naar uitbreiding van de wat krappe ruimte in de brandweerkazerne, dat deel uitmaakt van het kantoor. Binnenkort start een verbouwing, waarbij voor €268.000 ruimte van het kantoor verschuift naar de kazerne.

Een dorpshuis voor elk dorp was afgelopen maart nog onderdeel van veel verkiezingsprogramma's. Driebergen is het enige van de zeven Heuvelrugdorpen zonder dorpshuis, maar er bestaat onenigheid over de toekomst van het Driebergse gemeentekantoor. Volgens wethouder Homan moet het kantoor verkocht worden om het nieuwe gemeentekantoor in Doorn mee te betalen.

In het raadsbrede colalitieprogramma is afgelopen maand opgenomen dat elk dorp recht heeft op een dorpshuis, en dat gemeentelijk vastgoed niet noodzakelijk verkocht, of tegen marktprijzen verhuurd hoeft te worden.Volgende week treedt de aftredend PvdA/GroenLinks fractieleider Hans Nijhof aan als de nieuwe wethouder Cultuurhuizen. Zijn koers is nog onbekend, maar in het verleden toonde Nijhof zich een voorstander van de plannen voor een maatschappelijke functie van het kantoor.