Ingezonden

WijkNogLeuker heeft genoeg van ongenuanceerde stemmingmakerij.

WijkNogLeuker heeft genoeg van ongenuanceerde stemmingmakerij

Wijk bij Duurstede, 13 mei 2014. WijkNogLeuker heeft genoeg van ongenuanceerde stemmingmakerij.

Inleiding

Naar aanleiding van recente publicaties in de pers merken wij dat er bewust veel onduidelijkheid gecreëerd wordt rondom de GravenBol. Dat moet stoppen daarom hier wat feiten op een rij. Tegelijkertijd maken wij hiermee van de gelegenheid gebruik om te reageren op veelal onterechte beweringen in deze publicaties. Voor de volledige versie van onze reactie kunt u kijken op onze website.

Wat betreft de recente publicaties van de jachthavens in Wijk bij Duurstede (Rijn & Lek, Lunenburg) kunnen we stellen dat die maar één enkel doel nastreven: men wenst principieel niet bij te dragen aan het open houden van de GravenBol. Die kosten moeten wat hun betreft door anderen gedragen worden.

Het gaat zelfs zover dat woordvoerder Wilfred ten Heuvel (als vertegenwoordiger van de jachthavens met citaten uit mailwisseling) stelt: ‘Wij pleiten voor ‘verwildering’ van de GravenBol. Hondenbezitters vinden het water wel en natuurliefhebbers vinden in het hoge gras ook wel een plek om te zwemmen en te picknicken. Recreëren op de GravenBol is dan zoals we dit het liefste zien; rustig in de natuur. Ik weet dat ik hiermee een hele grote doelgroep te kort doe…’. ‘Laat de watersport met rust en val hen alleen lastig met handhaving wanneer zij gebruik maken van de voorzieningen aan het recreatiestrand’.

Er zijn nog meer ongenuanceerde onjuistheden gepubliceerd, die kant nog wal raken. Deze worden hieronder kort even aangestipt.

Er wordt beweerd dat WijkNogLeuker niet het recht heeft om een bijdrage van de recreanten te vragen. Onjuist!.
Er wordt beweerd dat WijkNogLeuker overleg met watersporters uit de weg gaat. Ook Onjuist!.
Het Recreatieschap wordt per 1 januari 2018 opgeheven en het terrein wordt dan overgedragen aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Eveneens onjuist.
De Stichting heeft een vergunning gekregen van de gemeente Wijk bij Duurstede om parkeergelden te innen. Ook weer onjuist.
Verontdiepen/vervuild slib storten in de GravenBol. Een buitengewoon onfrisse voorstelling van zaken, behoorlijk suggestief.
Zeilscholen maken gebruik van de GravenBol en moeten plotseling hiervoor betalen. In de verordening van het Recreatieschap staat dat commerciële activiteiten op de GravenBol door derden zonder vergunning niet zijn toegestaan.
Toegangsgelden voor fietsers, wandelaars en kinderen. Eveneens onjuist. Onbegrijpelijk dat Dick & Hilde Quaadgras, Rob Neleman en Wilfred ten Heuvel, Egbert Meindertsma en Peter Jansen op deze manier trachten hun gelijk te halen.
Voorkeur voor verwildering GravenBol. (lees: “geen beheer”). Het recreatiestrand zal als eerste gevaarlijk afgekalfd zijn; is einde recreatie.
De gemeente wil inzetten op watertoerisme en derhalve mag er geen geld verdiend worden aan de watersporters. Gaan de jachthavens nu ook hun diensten gratis aanbieden aan de watersporters?
Geen toegangsgelden voor watersporters. Waarom zouden de booteigenaren niet hoeven te betalen en laten ze anderen op draaien voor de kosten? De volledige reacties op bovenstaande onjuistheden vindt u op de website van WnL.
Juridische status GravenBol

De verordeningen en overeenkomst zijn helder! Deze vindt u ook op de website van WnL.

Uitgangspunten van WijkNogLeuker GravenBol

Alle uitgangspunten vindt u hier.

Jachthavens

Wij hebben altijd open gestaan voor commentaar. Voor ons is dit de eerste keer dat we een natuurgebied van 42 ha beheren en we zullen de laatsten zijn om te zeggen dat dit vlekkeloos gebeurt. Voor ons ook een leerproces. Van de kant van Dick Quaadgras (Lunenburg) en Rob Neleman (tijdens de openbare coalitiebesprekingen) hoorden wij dat het beheer allemaal veel eenvoudiger, slimmer en goedkoper te realiseren zou zijn. Ze vertellen alleen niet hoe!

Gevolgen publicaties

De recente publicaties van de jachthavens en de SP hebben tot onrust geleid op de GravenBol. In een aantal gevallen (ook vorige week) zijn onze vrijwilligers dermate lastig gevallen dat er zelfs aangifte is gedaan van openbare geweldpleging. Het is meer dan schandalig dat er mensen zijn, die onze vrijwilligers (die zich in hun vrije tijd inzetten voor het algemeen belang) lastig vallen en bedreigen.

Wat ons ook verbaast is dat er kranten in Nederland zijn die klakkeloos informatie publiceren. De laatste keer dat wij door een journalist van het AD zijn gebeld om onze versie van het verhaal te horen (hoor en wederhoor) is al weer bijna twee jaar geleden.

Opportunisme

Ook moeten wij constateren dat er groeperingen in de Wijkse samenleving zijn die de onenigheid met de jachthavens oppakken en voor hun eigen doel gebruiken of om zich zelf te profileren.

Helaas heeft ook de politieke partij SP zich hier aan schuldig gemaakt.

Zonder nader onderzoek en zonder enig overleg met WijkNogLeuker als beheerder heeft de SP via de media vragen over de GravenBol gepubliceerd. Eveneens heeft zij de publicaties van de jachthavens klakkeloos geadopteerd en maakt zich nu ook in diverse publicaties sterk voor hun zaak. Zij roepen B&W en de raad op om een visie te ontwikkelen op de GravenBol, alsof deze er niet is! Onze open brief aan de SP staat op onze website.

Resultaat

We hebben in het eerste jaar bijna 50% op de exploitatie kunnen besparen. Een schitterend resultaat en zeer bemoedigend voor de toekomst. WijkNogLeuker heeft geen winstoogmerk en zet zich in om de bijdrage van de individuele gebruikers op termijn te verlagen! We prijzen ons gelukkig dat we hebben kunnen aantonen dat ons concept werkt en de GravenBol op een alternatieve manier behouden kan blijven voor de samenleving. Dat ging niet vanzelf. Gelukkig hebben we hulp van een groep fantastische vrijwilligers, die zich gedurende vele (duizenden) uren volledig belangeloos hebben ingezet voor dit doel. En er zijn gelukkig ondernemers in Wijk bij Duurstede die ons écht Maatschappelijk Verantwoord Ondernemend ondersteunen.

Dank aan al deze fantastische mensen!

WijkNogLeuker