Maarsbergen

Wolfswinkel zinspeelt op vertrek van Heuvelrug

Het Maarsbergse reinigingsbedrijf Wolfswinkel wil een groter bedrijventerrein en meer huizen bouwen. Anders vertrekt het uit Maarsbergen en van de Heuvelrug. Of gaat het failliet. 'Dat willen en mogen we niet laten gebeuren.'

Dat schrijft Wolfswinkel vanochtend in een brief aan de gemeenteraad, die de plannen van het bedrijf begin maart limiteerde tot een nieuw bedrijventerein van 4ha en 12 nieuwbouwwoningen op het huidige, te verlaten bedrijfsterreintje. Wolfswinkel is sindsdien opnieuw gaan rekenen en zegt daarmee niet uit te kunnen. Volgens Wolfswinkel verhinderen de gemeentelijke voorwaarden een 'sluitende exploitatie'. 'U  zult begrijpen dat we met voorliggende grondexploitatie niet verder kunnen gaan met het plan.'

Omdat -met de verkiezingen op komst- de gemeenteraad de extra kosten (€1,75 miljoen) voor een nieuwe weg rond Maarsbergen niet wilde dragen is in maart te elfder ure een kleiner bedrijventerreintje bedacht, waardoor een rondweg niet meer noodzakelijk zou zijn. Behalve een exploitatietekort van €2 miljoen voor Wolfswinkel leverde dat ook de nodige protesten op vanuit de Maarsbergse bevolking, die bang zijn voor een toename van de verkeersoverlast zonder die rondweg.
 

Een wegdekdroger van Wolfswinkel

De financiele nood is volgens Wolfswinkel zo hoog dat de gemeenteraad 'op zeer korte termijn' het bedrijf extra ruimte moet bieden, anders kan het niet anders dan vertrekken van de Heuvelrug. 'Doordat elke dag onze renteverliezen en plankosten verder oplopen dreigt onze corebusinees op korte termijn in gevaar te komen. Dat willen en mogen we niet laten gebeuren.' Wolfswinkel wil een toezegging nog voor aanvang van het zomerreces, half juli.

Volgens Wolfswinkel resten er slechts twee mogelijkheden; of de gemeenteraad stemt alsnog in met het oorspronkelijke plan, dat uitgaat van 5,7 ha bedrijfsterrein en 35 woningen. Of de gemeente legt zelf €1,75 miljoen bij om de infrastructuur rond het bedrijventerrein en de weg rond maarsbergen te betalen; in dat geval kan het bedrijventerrein beperkt blijven tot 4 ha en 36 woningen of 5,2 ha met 19 woningen.

Een van de wat oudere bedrijfswagens van Wolfswinkel

Wolfswinkel toont zich in de brief nogal teleurgesteld in de houding van de gemeente Heuvelrug, die toezeggingen gedaan door toenmalig wethouder Pamboer in 2009 niet na zou komen, waardoor de verhuizing van het bedrijf en de aanleg van het bedrijventerrein -ook voor andere lokale bedrijven- zich maar voortsleept. Wolfswinkel herinnert de gemeenteraad er bovendien aan dat het bedrijf al voor een sloridge 6 ton heeft geinvesteerd in het plan, inclusief een trapveldje voor de lokale jeugd. 'Het is dan wel zeer teleurstellend dat we 2,5 jaar na aankoop nog steeds niet een haalbaar plan kunnen realiseren.' aldus de brief.

De kwestie komt komende woensdonderdag ter sprake bij de vaststelling van de nieuwe beheersverordening voor Maarsbergen, met zijdelings daarin ook de bestemmingsplannen. Vervolgens komt het volgende week op het bordje van de nieuw wethouder Economische Zaken, Jan Willen van Dongen, en de nieuwe wethouder Maarsbergse zaken: Maarsberger Henk Veldhuizen, die ook nog buurman is van Wolfswinkel. Het is na het debacle rond de reclameborden de tweede lastige dossier voor de nieuwe wethouders. De Heuvelrug zou bij een vertrek van het lokaal gewortelde bedrijf van Wolfswinkel vijftig arbeidsplaatsen verliezen.

Volgens onbevestigde berichten zouden de Heuvelrugse fractievoorzitters eind april bij Wolfswinkel zijn langsgeweest voor een vetrouwelijk overleg, waarbij de ondernemer zijn problemen zou hebben voorgelegd aan de politici. Die zouden vervolgens bij de ondernemer hebben aangedrongen op actie, de brief van vandaag zou daarvan een resultaat zijn.