Heuvelrug

Learned opnion: mr Schotte over Heijmans vs Heuvelrug

Gisteren besliste de rechter in het voordeel van de gemeente Heuvelrug, in een geschil met bouwgigant Heijmans, die compensatie wilde voor het afblazen van een woningbouwproject. Logische gang van zaken, aldus de learned opnion van de Driebergse jurist Aart Schotte.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug ( voorheen: Maarn) hoeft geen schadevergoeding aan bouwbedrijf Heijmans te betalen. De nieuwe wethouder financiën kan opgelucht ademhalen: de rechtbank te Utrecht deed vorige week woensdag uitspraak in een geschil dat al in 2000 ontstond: Bouwbedrijf Heijmans claimde schadevergoeding voor het mislukken (niet-ontwikkelen) van het project ‘Planetenbaan’ te Maarn.

Heijmans stelde dat er een afspraak was gemaakt, hoewel niet schriftelijk vastgelegd, toch redelijkerwijs op te maken uit verslagen en notulen van de gemeenteraadsvergaderingen. Die afspraak zou hebben ingehouden dat de Gemeente Heijmans schadeloos moest stellen. Heijmans begrootte die schade op €12,3 miljoen miljoen! Geen kleinigheid.

De rechtbank vond gelukkig dat een groot en professioneel bedrijf als Heijmans het risico van het niet doorgaan van het project in beginsel zelf had te dragen, en dat een andersluidende afspraak niet bewezen kon worden.De rechtbank veroordeelde Heijmans in de kosten van de procedure, en begrootte die kostenveroordeling op ruim €16.000; een schijntje bij wat de juridische kosten voor de Gemeente (bijgestaan door een advocatenkantoor uit Den Haag) werkelijk aan haar advocaten moest betalen.

Heijmans kan nog in hoger beroep, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat ze dat zullen doen.

Het lijkt mij een beslissing die ook in hoger beroep stand zal houden. Als ik advocaat van Heijmans was zou ik hoger beroep afraden. Het bewijs van je stellingen is vaak de crux van de zaak, en in dit geval moest Heijmans het proberen met interne stukken van de gemeente, waaruit bleek dat er over de kwestie was vergaderd. Het ging hier echter om de vraag wat de inhoud was van een civiele overeenkomst tussen twee partijen en niet om een publiekrechtelijk besluit van het bestuur. Tja, intern mag er natuurlijk vergaderd worden en mogen verschillende raadsleden en gemeenteambtenaren hun idee/mening geven.

Alleen als een voorzitter een duidelijk te nemen besluit formuleert en als vervolgens uit de notulen blijkt dat het besluit is genomen, en naar buiten is gecommuniceerd, kan er iets van bewijskracht aan zo’n besluit worden toegekend. Maar een – liefst opnschrift gestelde – civielrechtelijke geldige overeenkomst tussen twee ( of meer ) partijen is er pas na overleg tussen twee partijen (aanbod en aanvaarding), dus nog niet wanneer slechts één partij (zelfs als dat een publiek orgaan is) kenbaar maakt iets besloten te hebben. (Tenzij dat een eenzijdige rechtshandeling zou zijn zoals bijvoorbeeld: een schenking, maar nu word het te technisch.) Bovendien: uit de door Heijmans geproduceerde notulen en verslagen bleek helemaal niet duidelijk dat de gemeente een schadevergoeding had toegezegd …. Case closed, lijkt mij.

Mr Schotte is advocaat te Driebergen-Rijsenburg, betrokken inwoner van de Heuvelrug en lid van D66-Heuvelrug

In de categorie Learned Opinions zijn bijdragen van locals met kennis van zaken altijd welkom. Meld je aan via hillridge@xs4all.nl, en hillridge zal je raadplegen als zich actualiteiten binnen jouw expertise voordoen.