Z-Europa en de Heuvelrug

Europa en de Heuvelrug (5), door CU/SGP

Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze vijfde aflevering de inzending van de lijstcombinatie Christenunie/SGP.

Op donderdag 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In die verkiezingen werkt de ChristenUnie samen met de SGP in de politieke organisatie ECR (Europese Conservatieven en Hervormers). Op het gebied van waarden als het (kwetsbare) leven, gezin en gewetensvrijheid is de ECR de enige partij die een ander geluid laat horen. In de aankomende campagne richt de ECR zich dan ook op de volgende punten:
1. Opkomen voor menselijke waardigheid
2. Het effectief bestrijden van mensenhandel en prostitutie
3. Een relationele economie die zich richt op welzijn
4. Opkomen voor het gezin
5. Waarborgen van vrijheid van geloof en geweten.
Deze waarden proberen we ook in de Utrechtse Heuvelrug na te streven. Regels vanuit Europa bestrijken een steeds groter aantal terreinen. Sinds jaar en dag geldt dat voor de landbouw. Maar Brussel eist steeds meer invloed, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, toerisme en gezondheidszorg. Dat heeft dan uiteraard ook gevolgen voor het leven op de Utrechtse Heuvelrug. Kern van onze boodschap is dat wij in Europa willen samenwerken, maar de vorming van een superstaat afwijzen.
De lijsttrekker is Peter van Dalen (CU) uit Houten. Ook voor deze verkiezingen is uw stem van groot belang en wij hopen dat u uw stem wilt toevertrouwen aan de lijst ChristenUnie/SGP!