Z-Europa en de Heuvelrug

Europa en de Heuvelrug (6), door PvdDieren

Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze zesde aflevering de inzending van de Partij voor de Dieren.

Partij voor de Dieren wil Europa verduurzamen

Op 22 mei 2014 mogen mensen weer naar de stembus om te stemmen in het kader van de Europese verkiezingen. De Partij voor de Dieren neemt deel aan deze verkiezingen.

Voor veel mensen is niet duidelijk waar ‘Europa’ voor staat en wat wij als inwoners van Nederland, in dit geval specifiek de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug, voor invloed kunnen uitoefenen op het beleid van Brussel. Het is echter hoog tijd de EU te verduurzamen, en daar kan de Europese burger een stem in hebben. Op dit moment zet de Europese Unie vooral in op economische groei en het vergroten van handelsbelangen wereldwijd. De Partij voor de Dieren vindt echter niet economische groei, maar een duurzame samenleving belangrijk.

Dit houdt onder andere in dat de PvdD een einde wil aan de intensieve veehouderij en ervoor wil zorgen dat de bodem- en luchtverontreiniging die deze industrie veroorzaakt wordt aangepakt. Ook gifgebruik in de landbouw en in individuele gemeenten moet stoppen, vooral als het gaat om gifstoffen die bijensterfte en andere schade aan mens, dier en natuur veroorzaken.

Ook zet de Partij voor de Dieren in op méér in plaats van minder groen. Natuur is niet alleen belangrijk voor een goed leefmilieu voor dieren, maar is ook van essentieel belang voor het geestelijk en fysiek welzijn van mensen. De partij pleit dan ook voor een robuust Europees natuurnetwerk, zodat soorten zich kunnen verplaatsen en de natuur veerkrachtiger wordt. De Utrechtse Heuvelrug kan hier ook van profiteren. Echter, er moet dan wel een einde komen aan de afschot van hoefdieren.

Gezonde en betaalbare biologische voeding voor kinderen en volwassenen vindt de Partij voor de Dieren ook van essentieel belang. Er gaan veel teveel subsidies naar campagnes voor vlees, vis en zuivel, terwijl dit voedingspatroon niet duurzaam is. De Partij voor de Dieren wil daarom dat deze subsidies worden stopgezet en dat de EU meer inzet op de consumptie van biologische en plantaardige producten.

Energie besparen en het verduurzamen van woningen en andere panden heeft ook prioriteit. De Partij voor de Dieren streeft naar een duurzame, decentrale energievoorziening. Dit betekent dat kleine energie-initiatieven de ruimte moeten krijgen. Dit biedt ook kansen voor groene werkgelegenheid.

Dit en meer vindt u op http://afdelingutrecht.partijvoordedieren.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma

N.B. Kan een nu nog kleine partij als de Partij voor de Dieren werkelijk een verschil maken in Europa? Jazeker! In de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Dieren al bewezen met twee zetels buitenproportioneel veel invloed te hebben op het debat en zo verandering in gang te zetten. Zo zal het ook gaan in Europa. Ook daar zal de Partij voor de Dieren problemen aan de kaak stellen waar niemand anders het over heeft. Als de haas in de marathon zullen we anderen stimuleren, inspireren en uitdagen om harder te lopen dan ze voor mogelijk hielden.