Heuvelrug

‘Door het midden’ coalitie wat struikelend van start

Met vier nieuwe wethouders luidde de Heuvelrugse gemeenteraad gisteravond een nieuwe bestuursperiode in. Het geduld van een tribune vol feestelijk geklede familieleden werd wel eerst drieenhalf uur op de proef gesteld.

Reden voor de vertraging was een zogenaamde 'oplegger', die de nieuwe coalitie drie uur voor de inauguratie van de wethouders nog even had rondgestuurd. Die oplegger moest aan het raadsbrede programma gekoppeld, waaronder alle Heuvelrugse politici vorige maand al hun handtekening hadden gezet. Tenminste, dat dachten de nieuwe coalitiegenoten D66, CDA, PvdA/GroenLinks en SGP.

Burgemeester leest de eed voor

Maar door die oplegger werd de ceremonie onbedoeld voorafgegaan door een taaie discussie. Met name punt vijf van de oplegger -een toezegging dat alle partijen Triodosbank goed gezind zijn- schoot SP-fractieleider Van Geijtenbeek in het verkeerde keelgat. De bank dreigde onlangs van hun nieuwbouwplan af te zien, mocht dat nog meer vertraging oplopen. Maar Van Geijtenbeek wil helemaal niets toezeggen aan Triodos: 'Of u schrapt punt vijf, of u trekt de oplegger terug of de SP trekt zijn handtekening onder het raadspogramma in.'

In de oplegger scoren overigens alle deelnemende partijen hun puntjes; D66 met de Triodosbank, het CDA met extra aandacht voor mantelzorg, Groenlinks/PvdA met het ontzien van de maatschappelijk zwakkeren maar ook 'kwetsbare zaken als flora, fauna en cultureel erfgoed' en de SGP met de toezegging dat slechts als alle bezuinigingopties zijn uitgeput de lokale belastingen mogen stijgen.

Wethouders zeggen hem na

Christenunie-raadslid Karssen noemde de oplegger 'achterafspraken', die het eigenlijk tot een collegeprogramma maken, inclusief de 'draai die SGP en CDA daarin maken' over de nieuwbouw van Triodosbank. Ondanks gemopper van D66 dat ze nu zo transparant bezig zijn en het weer niet goed is, verdween de oplegger uiteindelijk toch van de agenda. D66-fractieleider en architect van het nieuwe college Hugo Prakke excuseerde zich daarbij: 'We beoogden slechts met u te delen wat wij met zijn vieren hebben besproken.'

Nieuwe wethouders krijgen ritueel estafettestokje

Het was al na elven toen de gemeenteraad de wethouders eindelijk kon benoemen. Bij de wethouders Van Dongen (D66) en Boonzaaijer (SGP) gebeurde dat zonder tegenkandidaat, de wethouders Nijhof (PvdA/GroenLinks) en Veldhuizen (CDA) kregen zowaar twee tegenstemmen, in de vorm van twee stemmen op de kennelijke VVD-kandidaat De Brey. Tegen Veldhuizen stemden bovendien nog twee andere raadsleden, namelijk op Tim Verhoef, die om negen uur als wethouder vertrok, maar om half twaalf als raadslid terugkeerde.

En dan zijn ze wethouder

Voorafgaand aan de benoemingen moest informateur Bert Bakker zich nog even verdedigen tegen aantijgingen als dat de formatie in achterkamertjes was bedisseld. Daarbij erkende Bakker overigens wel dat veel partijen hadden bedongen dat het goed zou zijn als de VVD ditmaal buiten de boot zou vallen, vandaar dat zijn keuze was gevallen op een college 'door het midden'. 'Omdat de VVD op de Heuvelrug wel heel lang in de regering heeft gezeten. Dan is het wel eens goed om in de oppositie zitting te nemen. Wat ik u overigens uit eigen ervaring kan aanraden,' aldus Bakker, die niet zo heel lang geleden zelf in D66-driemansfractie in de Tweede Kamer zat, na een vernietigende verkiezingsnederlaag.

In hun plaats drie nieuwe raadsleden: Verhoef, Van der Merwe (SGP) en Roelofsen (CDA)

De VVD zelf noemde het nieuwe college 'onervaren' en twijfelde of ' het experiment met vier onervaren wethouders' wel goed zal aflopen. Volgens architect Prakke zal dat wel lukken, mits de nieuwe wethouders het estafettestokje dat hij hen ritueel overhandigde gedurende de race naadloos aan elkaar zullen overdragen. 'Waarbij de wethouders slechts hulpmiddelen zijn om dat estafettestokje als eerste over de streep te krijgen. Dat is wat D66 beoogt met dit college.'