Z-Europa en de Heuvelrug

Europa en de Heuvelrug (7), door VVD

Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze zevende aflevering de inzending van de VVD.

Europa en de Heuvelrug (VVD)

De laatste weken buitelen de partijen over elkaar heen in de Europese campagne: wel of niet een federaal Europa, uit Europa, meer of minder Europa. Allemaal abstracte discussies die ervoor zorgen dat niemand meer weet wat de verschillen tussen partijen zijn. Op zich is dat jammer, want er valt wel degelijk iets te kiezen. Willen we een Europa dat helemaal gaat voor windmolens? Willen we Europese belastingen en een Europees leger? Of willen we vooral een Europa dat werkt voor Nederland, voor banen?

Nu worden nog vele miljarden subsidies gegeven aan projecten als geluidswallen in Polen om koeien tegen autolawaai te beschermen en aan de bouw van vliegvelden waar twee vliegtuigen per week landen. Europa zou zich beter kunnen richten op meer gerichte investeringen die de economische kracht van Europa versterken. Bijvoorbeeld de ondersteuning aan Dutch Game Garden en het Utrecht Science Park, waar een Europese subsidie helpt om 3000 banen te realiseren. Ook de vele Europese landbouwsubsidies moeten meer ingezet worden voor innovatie en R&D, in plaats van voor inkomensondersteuning. In de provincie Utrecht wordt hard gewerkt aan een ICT-campus voor Food Valley en de innovaties waar Friesland Campina de komende jaren in investeert. Het zijn concrete voorbeelden van hoe Europa kan bijdragen aan meer banen in onze prachtige regio. Onze gemeente Utrechtse Heuvelrug is de verbindende as tussen deze kennis- en innovatiecentra. Met een stem in Europa kunnen we de kansen op dit gebied nóg beter benutten.

Maar dan moet Utrecht wel gehoord worden in Europa. Europa is ver weg, maar een Utrechtse Europarlementariër brengt Europa dichterbij. Ondernemers, bestuurders, maar vooral bewoners hebben met Mark Dijk een direct aanspreekpunt om de lokale Utrechtse belangen in Brussel te behartigen. Een Brussel dat werkt voor Nederland, dat werkt voor meer banen.

Mark Dijk: “Met mijn ervaring bij bedrijven in de transport en energie weet ik dat Nederland gebaat is bij Europese samenwerking. Maar als oud gemeenteraadslid in de gemeente Utrecht weet ik ook dat mensen graag zien dat politiek echt iets oplevert. En terecht. Als je iets wilt bereiken in Europa tussen die honderden Europarlementariërs, dan moet je continu in de gaten houden voor wie je het doet. Te veel Nederlandse vertegenwoordigers in Europa worden Europeaan, terwijl ze daar in de eerste plaats zitten voor Nederland. Ik wil niet alleen voor Nederland naar Europa, maar vooral voor de provincie Utrecht. Utrecht is een prachtige provincie en is de laatste jaren uitgeroepen tot de meest concurrerende regio van Europa. Omdat te blijven, moeten we investeren in kennis, innovatie en banen. Europa kan daar bij helpen, maar dan moet er wel wat veranderen.”

Ondersteun de Utrechtse stem in Europa, stem Mark Dijk, kandidaat voor de VVD op plek 4.