Z-Europa en de Heuvelrug

Europa en de Heuvelrug (10), door Groen Links

Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze tiende aflevering op de valreep de inzending vanGroen Links.

"Op naar het Europa van de gewone huishoudens"

Wat mérken wij nou van de Europese Unie? Het nieuwe asielzoekerscentrum in Overberg? Zonder EU zou die er vast eerder geweest zijn, want zonder “Brussel” hadden Italië en Spanje niet de verplichting hun grote stroom asielzoekers zelf op te vangen, en was een aantal van hen waarschijnlijk doorgereisd naar Nederland. GroenLinks was trouwens liever wat humaner geweest en had wel wat asielzoekers op willen vangen.

De invloed van “Brussel” merken we als we familie of vrienden in het buitenland bellen. Want de telefoontarieven voor internationaal bellen zijn enorm verlaagd door ingrijpen van de EU, waardoor de “winst van het Europa zonder grenzen” eerlijker verdeeld wordt tussen bedrijven en burgers. GroenLinks wil dat Europa die verdeling nog veel eerlijker gaat maken.

De invloed van “Brussel” zien we aan de prijs van asperges en paprika's. Zie zijn lekker goedkoop door instroom van goedkope arbeidskrachten uit 'nieuwe lidstaten'. Maar die prijzen zijn ook lekker laag omdat de Nederlandse Staat bezuinigd heeft op de arbeidsinspectie, zodat bedrijven de gelegenheid hebben 'kostbare sociale wetten' aan hun laars te lappen. Lang niet alle bedrijven zijn te zwak voor deze 'verleiding', maar sommige wel. Voor GroenLinks is vrij verkeer van personen net zo belangrijk als het naleven van cao's, de arbo-wet en meer.

“Doorn” merkt misschien te weinig van “Brussel” omdat onze gemeente wellicht meer gebruik kan maken van Euopese subsidies. Daar zijn er veel van. Het zou kunnen dat moeizaam ambtelijk zoeken naar Europese subsidiemogelijkheden meer oplevert dan het kost. “Doorn”, zet hem op!

De invloed van Brussel is ook merkbaar aan de Ecologische Hoofdstructuur, dat op zijn beurt weer onderdeel is van het Europese “Natura 2000”. Voor onze gemeente is dat ook van economisch belang, omdat een deel van onze inkomsten via toerisme dat af komt op 'onze' Heuvelrug, onderdeel van die Ecologische Hoofdstructuur.

“Brussel” is ook van invloed op ons milieu. Brussel doet zo langzamerhand meer aan de gezondheid van onze leefomgeving dan “Den Haag”!

We voelen de aanwezigheid van “Brussel” in de bankencrises. Die is voor een belangrijk deel door “Brussel” veroorzaakt, namelijk door een langdurig proces van deregulering, waardoor banken zich konden specialiseren in snel geld verdienen, en hun reguliere taak verwaarloosden. Die reguliere taak is het bieden van een degelijke en betrouwbare voorziening zijn waarbij je veilig kunt sparen, en waarbij ondernemers kunnen lenen. Banken dienen al lang niet meer de ondernemers
in de reële economie, maar spelen mee in het virtuele casino van financiële derivaten. Simpel gezegd zijn ze gaan handelen in ondoorzichtige financiële producten. Het werden de woekerpolissen voor de banken, en moesten met belastinggeld overeind gehouden worden. “Brussel” zorgde er wel weer voor dat wij de crisis redelijk ongeschonden doorkwamen. Dankzij soepele Europese regels konden investeerders snel enorme hoeveelheden geld van Zuid- naar Noord-Europa sluizen. Dat zorgde bij ons voor lage rentes. Banken investeerden dit, zoals gebruikelijk, in de derivatenhandel in plaats van in de reële economie. Dat is niet goed
voor de werkgelegenheid, en dat merken we ook in onze gemeente.

GroenLinks vindt dat de huidige Europese Unie veel te veel gericht is op de grootschalige economie. Daar hebben we in de Utrechtse Heuvelrug niets aan, wij hebben juist heel veel hele kleine bedrijven. De Europese Unie is uit het oog verloren dat economie minstens zo belangrijk is voor pakweg 200 miljoen europese huishoudens. Het woord economie is afgeleid van het Griekse woord voor huishouden. Dát geeft de weg aan die die GroenLinks op wil: weg van het Europa van de grootschalige economie en op naar het Europa van de pakweg 200 miljoen Europese huishoudens.

Vriendelijke groeten van Marten de Vries
Secretaris GroenLinks Utrechtse Heuvelrug