Z-Europa en de Heuvelrug

Europa en de Heuvelrug (9), door CDA

Met de Europese verkiezingen in aantocht vroeg Hillridge de lokale politiek -en inwoners- om de directe verbanden tussen de Heuvelrug en Brussel bloot te leggen. In deze negende aflevering -en op de valreep- de inzending van het CDA.

Voor Nederland in Europa. Niet als doel op zich. Maar om te zorgen voor banen, welvaart en veiligheid. Een Europa dat zich concentreert op hoofdzaken en niet doorschiet in detailniveau. Dat is de heldere keuze van het CDA. Nederland is een klein land met een groot buitenland. Dan heb je bondgenoten nodig. Om samen sterker te staan dan alleen.

 

Voor het CDA gaan deze verkiezingen over het herstel van vertrouwen in Europa. Nederland kan niet zonder de Europese Unie, maar Brussel kan ook niet zonder een overtuigend draagvlak onder de Nederlandse kiezers. Daarom kiezen wij voor een beter Europa; sterk waar het nodig is en kleiner waar het kan.

 

De betekenis van Europa voor gemeenten – ook de Utrechtse Heuvelrug – en provincies is groot, denk aan de landbouw en natuur. In de eerste plaats hebben gemeenten en provincies te maken met Europese regelgeving. Ten tweede kunnen gemeenten en provincies een beroep doen op een aantal Europese subsidieregelingen. Brusselse richtlijnen kunnen grote gevolgen hebben voor de lokale en provinciale politiek. Te denken valt aan de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Kaderwet waterbeheer.

 

Zie voor onze belangrijkste programmapunten: https://www.cda.nl/europa/ik-stem-cda

 

Europa is dus niet ver weg voor de Utrechtse Heuvelrug. Stem daarom op donderdag 22 mei voor Nederland in Europa. Stem CDA lijst 1!
Vanuit de provincie Utrecht staan er 3 kandidaten op de lijst. Sebastiaan den Bak uit Baarn, Jef Wintermans uit Veenendaal en Pim Walenkamp uit Utrecht.