Gemeente

Criminaliteit Utrechtse Heuvelrug stijgt licht

 

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

Daling woninginbraken zet door

In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal misdrijven in Utrechtse Heuvelrug met 4% gestegen ten opzichte van 2013. Utrechtse Heuvelrug scoort daarmee iets ongunstiger dan het regionaal gemiddelde van 0%. Het absoluut aantal misdrijven is wel lager dan in de jaren 2011 en 2012.
Een toename is vooral te zien bij autokraken (+48%), fietsendiefstal (+39%) en overlast jeugd (+105%).
Het aantal woninginbraken daalde met 25% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel het aantal pogingen als het aantal geslaagde inbraken nam af.

Autokraken en fietsendiefstal
De stijging van het aantal autokraken en fietsendiefstallen is volgens politiechef Willem van de Vliert nagenoeg volledig toe te schrijven aan lokale verdachten die de afgelopen maanden zeer actief zijn geweest. Vier van deze personen zijn aangehouden. Twee van hen werden op heterdaad betrapt.
De verwachting is dat deze aanhoudingen een positieve invloed zullen hebben op de criminaliteitsontwikkeling.

Jeugdoverlast
De ontwikkelingen jeugdoverlast hebben de volledige aandacht van politie en gemeente. Volgens burgemeester Naafs zijn er in Utrechtse Heuvelrug twee jeugdgroepen verantwoordelijk voor de stijging van het aantal meldingen. Deze groepen worden het komende jaar met Openbaar Ministerie, Politie en Veiligheidshuis aangepakt. De leiders uit deze groepen zijn bekend. Indien ze nieuwe strafbare feiten plegen worden ze strafrechtelijk vervolgd. Ook kunnen ze verplicht worden tot een gedwongen hulpverleningstraject. Indien de overlast wordt veroorzaakt door minderjarigen, kunnen de ouders van deze jongeren de komende maanden huisbezoek van de politie verwachten. Tijdens deze bezoeken worden ouders en jeugd gewaarschuwd. Indien nodig neemt de politie contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin of Bureau Jeugdzorg.

Woninginbraken
Dat de daling van het aantal woninginbraken ook dit jaar doorzet, is volgens burgemeester Naafs en politiechef Willem van de Vliert hoopgevend. “Het stimuleert ons door te gaan met kentekenscanning, een dadergerichte aanpak en goede voorlichting aan inwoners over preventie en het werken met signalementen. Ook blijven we inwoners erop wijzen dat ze bij verdachte situaties direct 112 moeten bellen. We merken in de praktijk dat inwoners dit ook daadwerkelijk doen waardoor we meer verdachten op heterdaad kunnen aanhouden. En daar is het de politie natuurlijk om te doen”.