Heuvelrug

Partij A dreigt met geding over Raadhuis Maarn

Een kandidaat koper van het Maarnse Raadhuis wil dat de gemeente Heuvelrug de verkoopprocedure opnieuw doet. De vorige was niet eerlijk, zegt zijn advocaat. En anders komt er een kort geding. Misschien.

Het Maarnse raadhuis moet verkocht om het nieuwe gemeentekantoor in Doorn te financieren. In 2012 was het monumentale raadhuis al verkocht, todat vorig jaar bleek dat de koper toch onvoldoende geld bijeen wist te sprokkelen. Waarna de inmiddels ex- wethouder Homan het raadhuis opnieuw in de verkoop deed.

Vier kopers deden een bod, de anonieme partij C werd het raadhuis gegund, vanwege het hoogste aantal punten in een ingewikkelde waarderingsmatrix, inclusief de mate van duurzaam bouwen en de maatschappelijke meerwaarde, naast natuurlijk het hoogste bod. Maar die gunningscriteria zijn pas achteraf opgesteld, na de biedingen, zegt de advocaat van partij A, Tjeerd Grünbauer van het Edese advocatenbureau Veen Advocaten. 'Dat is niet zoals het hoort, daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen.'

Advocaat Grünbauerr schreef de gemeente Heuvelrug daarom een brief, namens zijn client, partij A: Marco Bouw Ontwikkeling, een dochter van het Scherpenzeelse bouwbedrijf Osnabrugge. In de brief de aankondiging van een kort geding, mocht de gemeente de verkoopprocedure niet terugdraaien. Grünbauer: 'Als publiekrechterlijk rechtspersoon is de gemeente niet objectief en transparant geweest. Want wat ze doen is niet eerlijk, en dat moet anders.'

Grünbauer en Osnabrugge gaven de gemeente tot vorige week maandag om te reageren, anders zou een kort geding volgen. Vorige week donderdag wilde het nieuwe college desgevraagd niet op de brief ingaan, achter de schermen is er al wel overleg, zo laat Grünbauer vandaag doorschemeren. 'Ik denk niet dat ze het in hun hoofd halen om hier mee door te gaan,' aldus Grünbauer, die geen kort geding start zolang het overleg duurt. 'Ik ben in blijde verwachting. Laten we het er op houden dat ik reden heb om het cellofaantje er zolang omheen te laten.' 

De verkoopprocedure blijft intussen door geheimzinnigheid omgeven. Reden lijkt te liggen in de gebrekkige communicatie van ex-wethouder Homan en zijn ambtenaren met de vier kopers, die weer het gevolg is van familieomstandigheden, waardoor de wethouder in januari en februari een aantal overleggen afzegde.

Dat leidde vlak voor de formele vaststelling in de gemeenteraad van partij C als koper tot een inspraakreactie van Maarnaar Ronald Letema, de ook niet meer anonieme partij B. Na het betoog van Letema -een voormalig gemeenteraadslid- stond de gemeenteraad het schaamrood op de kaken en voerde burgemeester Naafs de verkoop snel van de agenda.

Ook de niet meer anonieme partij D -Maarsberger Ruud Hartvelt- ziet de procedure graag overgedaan. Gebruik van het voorplein en het monumentale deel van het raadhuis door de Maarnse gemeenschap moet daarbij duidelijker omschreven worden, vindt Hartvelt. 'Als je ziet wat het gaat kosten om het plein in stand te houden voor vieringen, en het historische deel te renoveren dan lijkt het me verstandig dat ze procedure nog eens overdoen. En dan is het logisch dat we dat met ons vieren doen.'

Volgens bestuurslid Breur van de stichting Vrienden van Raadhuis Maarn maakt het niet uit welke partij het raadshuis koopt, als die zich maar om de maatschappelijke functie bekommert. Volgens Breur heeft de stichting nu contact met partij A, de projectontwikkelaar uit Scherpenzeel. Maar ook met Letema en Hartvelt zijn eerder goede gesprekken gevoerd, aldus Breur, die alleen met de nog altijd anonieme partij C -naar verluidt ook een Maarnaar- niet heeft gesproken. 'En dan is het vreemd dat die toch zoveel punten krijgt op het criterium maatschappelijke meerwaarde.'